Kdo jsme


Stůl páně, dvorek, srub

Jsme křesťané.

Věříme v Krista Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného.

Život přijímáme jako nezasloužený dar a pokoušíme se jej naplnit dobrým obsahem.

Čteme bibli a hledáme pravdu.

Patříme k Českobratrské církvi evangelické, hlásíme se k české i evropské reformaci.

Jsme otevřeni i jiným konfesím, chodí mezi nás např. někteří katolíci.

Skláníme se společně před božím tajemstvím a vystavujeme se působení Slova milosti.

Podporujeme dílo Diakonie a dalších dobročinných organizací.

Věnujeme se dětem.