Publikováno: 27. 04. 2007, kategorie: Zbývající  

Redakce našich stránek se rozrostla o nového (a velmi zdatného) eléva Ivana, který započal svou webovou kariéru strhující reportáží z druhého jarního rožnění na sborové zahradě a dokonale tak spojil své dovednosti fotografické a novinářské.

Je se podívejte!

Pokračování »

Publikováno: 25. 04. 2007, kategorie: Husovický dvorek  

První letošní dvorek je za námi! Počasí bylo jako tradičně dokonalé, umělecké výkony vynikající. Kdo nepřišel, určitě udělal chybu.

Naštěstí je zde tento článek se skvělými Ivanovými fotografiemi, který alespoň virtuálně přiblíží veškeré dění.

Pokračování »

Publikováno: 25. 04. 2007, kategorie: Výlety a tábory  

Na velikonoční pondělí vyrazila početná skupina husovických poutníků do přírody. Sešli jsme se na hlavním nádraží, nasedli do vláčku motoráčku a odjeli do Moravského Krumlova.

Tak začíná poutavé vyprávění Štěpánovo o velikonočním výletě. Čtěte dál!

Pokračování »

Publikováno: 20. 04. 2007, kategorie: Bohoslužby Desert  

Bože, pronikáš každým prostorem i nekonečným časem. Jsi vyvýšený nad všecky myšlenky, jež se pnou vzhůru. Rozkázal jsi zmatku, aby se stal ušlechtilým řádem. Dříve než povstaly světy, byl jsi ty! Tvou skrytou láskou to, co nebylo, povstalo k bytí a zaznělo ti vděčnou písní chval.

Modlí se Ludwig van Beethoven…

Pokračování »

Publikováno: 19. 04. 2007, kategorie: Kázání  

Věříme, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě boží. (2K 4,13-15)

Promluvit veřejně, pozvednout svůj hlas, to vyžaduje přinejmenším občanskou statečnost. Ozvat se, něco zastávat, něco hlásat, nebývá jednoduché, a mnoho je těch, kteří raději mlčí, nepromlouvají, k ničemu se nevyjadřují. Takové mlčení, taková neochota projevit svůj názor, bývá často nejenom projevem malé odvahy, ale také příznakem rezignace. Nebudu nic říkat, nebudu se do ničeho plést, na mně stejně nezáleží, tak co bych si dělal problémy. Člověk nevěří, že jeho hlas něco zmůže, že promluvit na veřejnosti má smysl. Nebezpečí takové rezignovanosti, takové nevěry je tu stále.

Pokračování »

Publikováno: 19. 04. 2007, kategorie: Kázání  

Kristus zemřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. (2K 5,15)

Smrt Ježíše Krista nese v sobě zvláštní obsah. Má takový dopad, takové důsledky, jako smrt žádného jiného člověka. Především je tu řečeno, že zemřel za všechny. Co to znamená zemřít za všechny? Jak si to představit?

Pokračování »

Publikováno: 16. 04. 2007, kategorie: Zbývající  

Když se řekne Husovický dvorek, tak si každý představí výstavu, divadlo, davy diváků, kafíčko, buchtičky a tak podobně. Jenomže to není jen tak. Než takový Dvorek může nastat, tak se musí hodně udělat.

Nejprve se totiž musí vysmýčit všechny pavučiny, vyhnat myši, komáry i velbloudy a podobnou havěť a především se musí opravit a nabílit zeď.

Sledujte fotoreportáž Vládi Zikmunda o tom, jak stateční brigádníci myli, gruntovali, bílili a u ohně se dobře měli!

Pokračování »

Publikováno: 14. 04. 2007, kategorie: Hudební nešpory  

Na našich jubilejních nešporech zazpíval Bratislavský chlapčencký zbor. Myslím, že všichni, kteří byli přítomni – a byl plný kostel – museli být moc spokojeni, protože kluci ve věku 9 – 20 let zpívali opravdu znamenitě.

Z Červeného kostela píše Věra Dadáková.

Pokračování »