Publikováno: 15. 11. 2007, kategorie: Bohoslužby Desert  

Náš klavíristaListopadové bohoslužby s kapelou a hostem mohly být takovými obvyklými desertními (nikoliv zákuskovými – konanými v klubu Desert – pozn. red.), kdyby nenastalo… Tentokrát si výjimečně vypůjčíme Štěpánův text z jeho deníku, neboť nikdo jiný nedokázal události toho dne lépe popsat:

Když ráno začínaly bohoslužby, začínalo i sněžit. A sněžilo a sněžilo a sněžilo. Farář po sborovém kafi ještě rychle přezouval auto do zimního, bylo třeba dovézt do Desertu clavinovu a stojan pro kapelu Sven vidlí vous. To ovšem ještě netušil, co se stane vzápětí: vlak s kapelou uvízl u Přibyslavi, kde spadla trolej.

Pokračování »

Publikováno: 12. 11. 2007, kategorie: Bohoslužby Desert  

Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. (Kaz 11,5-7)

V neděli 14. 10. 2007 byly na programu klubu Desert opět bohoslužby Štěpána Hájka s pozvaným hostem, kterým byl tentokrát básník Zbyněk Hejda. Hudební doprovod zajistila kapela Zrzavý Sherlock. A všem to spolu dohromady velmi ladilo! Z Desertu se ohlásil Vláďa Zikmund.

Pokračování »

Publikováno: 8. 11. 2007, kategorie: Hudební nešpory  

Listopadové nešpory ve znamení žesťů. Koncert připravilo mladé kvinteto z Bratislavy Junior Brass Quintet. Poslechli jsme si známé skladby v atraktivním provední žesťových nástrojů – dvě trubky, lesní roh, trombón a tuba.

Kostel doslova burácel. Kázal Štěpán Hájek na verše 17. kapitoly evangelia podle Lukáše – o síle víry. Tak píše Věra Dadáková.

Pokračování »