Publikováno: 30. 09. 2003, kategorie: Kázání  

Třetí díl ze série kázání na témata z knihy Genesis.

A opět je tu dvojí možnost. Tak jako otec víry Abraham plodí Izáka a Izmaele, tak Izák plodí též dvě cesty. A dokonce – už ani ne ze dvou žen, ale z jedné jediné, legitimní a milované: dva způsoby budoucnosti. Jeden otec, jedna matka, “jedno tělo”, a přece: a aj, blíženci (tj. dvojčata) byli v životě jejím – a jak víme z předchozího, pořádně se strkají … Pokračování »

Publikováno: 30. 09. 2003, kategorie: Kázání  

Druhý díl ze série kázání na témata z knihy Genesis.

Abraham, otec víry, zplodil Izáka. To už víme: cesta víry je možná, děje se i v nové generaci. Nejsme věřícími jen sami pro sebe … Pokračování »

Publikováno: 30. 09. 2003, kategorie: Kázání  

První díl ze série kázání na témata z knihy Genesis.

Ani život věřícího nenese vždycky jen zaručeně dobré plody. I když smíme prožívat mnoho dobrého, nejsme tak dokonalí, abychom v tomto světě zasévali jen semena krásná a užitečná. Někdy selháváme a zasijeme i leccos trpkého a ne zcela podařeného. Bible, jak myslí masitě, řekne to tak: … Pokračování »

Publikováno: 30. 09. 2003, kategorie: Zbývající  

Stručné zprávy ze schůze staršovstva. Pokračování »

Publikováno: 2. 09. 2003, kategorie: Zbývající  

Na sobotu 6.9. byla naplánována další brigáda, ale vzhledem k průtahům s demoličním výměrem se NEBUDE KONAT.

Další termín bude včas zveřejněn. Pokračování »