Publikováno: 6. 05. 2003, kategorie: Hudební nešpory, Kázání  

Text kázání, které zaznělo 6.4.2003 na Dubnových nešporách v Červeném kostele.

   Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

Mk 10,43-45

Pokračování »