Publikováno: 31. 01. 2008, kategorie: Děti a mládež, Hrajeme divadlo  

Od 27. do 29. června 2008 se bude v Bratislavě konat ekumenické Setkání křesťanů. Součástí střetnutí budou bohoslužby, biblická zamyšlení, přednášky a workshopy, koncerty významných umělců, vystoupení pěveckých sborů a hudebních skupin, akce pro mládež a další zajímavé programy. Počítá se s účastí 3000 až 5000 křesťanů z Německa, Polska, Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Maďarska a Slovenska. Další informace najdete na adresehttp://ecav.sk/stretnutie.

I z Husovic vyrazí výprava a nebude to jen tak výprava ledajaká, bude to výprava divadelní. Představeno totiž bude v Bratislavě právě založené Husovické Národní evangelické Divadlo (HNeD). V neděli, 27. ledna 2008, se v restauraci “Tomahawk” (volně přeloženo “Valaška”) sešel samozvaný přípravný výbor, o jehož zasedání čtenáře informuje tento článek (pokud se následující líčení bude někde podobat pravdě, pak jde o podobnost čistě náhodnou).

Pokračování »

Publikováno: 16. 01. 2008, kategorie: Kázání  

Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře.

Kázání Štěpána Hájka

Pokračování »

Publikováno: 8. 01. 2008, kategorie: Vánoční hry  

Když vidím ty Ivanovy fotky, tak vážně nevím, jak to dělá…

***

Pokračování »

Publikováno: 4. 01. 2008, kategorie: Vánoční hry  

„Prorokují hosté, zpívej,Sáro, narodí-í se Ti syn,Abraham se diví, zpívej,co mu Pán Bůh na své cestě připravil…“

Na dětskou vánoční slavnost se kromě rodičů, dětí a divadelních fanoušků vypravili i Lydie a Standa Štěpánkovi (text) a Ivan Cimr (foto). Kompilaci obou zdrojů pak zajistila redakce.

Pokračování »