Publikováno: 11. 12. 2005, kategorie: Vánoční hry  

A je to tady.
V Betlémě se narodil Spasitel a zlý král Herodes už spřádá plány na jeho likvidaci.
A navíc chce povraždit i tisíce dalších dětí. A nikde nikdo. Tři mudrci si klidně cestují na velbloudech a kolem teče krev. Koho by nenapadlo: proč tam není někdo, nejlépe s kolty za pasem, kdo by se bezpráví postavil?
Proč místo tří králů nepřijdou alespoň tři stateční a nerozpráší tu bandu vrahů?
Ježíšek by nemusel utíkat do Egypta, všichni by žili šťastně až do smrti. Proč bychom jednou fantazii nedali volnost a nepředstavili si Betlém na Divokém západě s kovboji, indiány a statečnými pistolníky?

Čtěte dál o dětské vánoční slavnosti, která bude v Husovicích v neděli 18. prosince v 16.30.

Pokračování »

Publikováno: 7. 12. 2005, kategorie: Kázání  

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.

Kázání faráře Štěpána Hájka – 1. neděle adventní L.P. 2005

Pokračování »

Publikováno: 5. 12. 2005, kategorie: Hudební nešpory  

Farář Jiří GruberV neděli 6. listopadu se uskutečnily další z pravidelné řady večerních Hudebních nešporů v Červeném kostele.

Tentokrát vystoupil soubor Akademické žestě Brno a tak, kdo má rád jásavou hudbu baroka, si určitě přišel na své. Kázal bratr farář Jiří Grubera sbírka byla určena pro občanské sdružení Naděje.

O komentář a fotografie se podělili Věra Dadáková a Vladimír Zikmund.

Pokračování »