Publikováno: 21. 09. 2007, kategorie: Zbývající  
Manuál, který ušetří čas všem, kdo chtějí publikovat články na husovických stránkách. Není to rozhodně kompletní popis všech možností, jde především o návod, který vám ušetří první krůčky.
Publikováno: 16. 09. 2007, kategorie: Kázání  

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: “Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.”

Pokračování »

Publikováno: 12. 09. 2007, kategorie: Hrajeme divadlo  

Tak, milí čtenáři, tohle je už opravdu poslední článek věnovaný 31. německému Kirchentagu, jenž se konal vKolíně nad Rýnem v červnu roku 2007. Konečně se dočtete a na skvělých dokumentárních fotkách Jonáše Hájka přesvědčíte, jak velkolepá akce to byla.

A jestli vás ta velkolepost překvapuje, tak vězte, že jenom v Kolíně žijevíc evangelíků, než vcelé naší zemičce. Takže bychom se měli snažit!

Pokračování »

Publikováno: 5. 09. 2007, kategorie: Hrajeme divadlo  

Vrcholem celého divadelního snažení se stalo třetí představení, které se odehrálo na garden party večer po slavnostních bohoslužbách ve Staphanuskirche. Velkou výhodou bylo, že diváci byli nejprve vybaveni pokrmy a nápoji, které potřebovali v klidu zkonzumovat, tudíž pěkně seděli na lavičkách u stolků a neutíkali.

I přes náročné světelné podmínky se Jonášovi podařilo nafotit několik dokumentárních fotografií, které dokumentují vskutku neformální charakter celé akce.

Pokračování »

Publikováno: 5. 09. 2007, kategorie: Hrajeme divadlo  

Druhé představení na Kirchentagu 2007 jsme se pokusili zrealizovat v poněkud klidnějším prostředí, než bylo na Večeru setkávání. Ale ať jsme hledali, jak jsme hledali, všude se něco dělo. V pavilonech probíhaly přednášky, ve spojovacích koridorech hrály různé kapely, jako třeba dechovka nebo hip-hop apod.

Nakonec jsme objevili takové pěkné asfaltové nádvoříčko mezi pavilony, kde někdo nainstaloval jakousi bílou stěnu, kterou jsme využili jako scénické pozadí. Faktem bylo, že slunce pekelně pražilo! (Foto – Jonáš)

Pokračování »