Publikováno: 22. 03. 2005, kategorie: Výlety a tábory  

Paprsky jarního slunce rozpouštějí poslední zbytky sněhových závějí.

Chcete to vidět taky?

ZÚČASTNĚTE SE SBOROVÉHO VÝLETU NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ!!!!!

Sraz 8.50 – nádraží Brno – Královo Pole

(bude zakoupena hromadná jízdenka do Štěpánovic)

Dál se jde pěšky podél řeky do NEDVĚDICE.

Návrat vlakem.

Pokračování »

Publikováno: 15. 03. 2005, kategorie: Zbývající  

Bohoslužby o Velikonocích 2005

Čtvrtek zelený 24.3. v 18 hod. - čtení pašijí
Pátek velký 25.3. v 18 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Neděle velikonoční 27.3. v 9 hod. - s vysluhováním večeře Páně
Pondělí velikonoční 28.3. - bohoslužby se v našem sboru nekonají, lze se zúčastnit ve sboru Brno I nebo Brno II v 9 hod.

Pokračování »

Publikováno: 12. 03. 2005, kategorie: Hudební nešpory  

I v roce 2005 budou nešpory, které pořádáme společně se sborem Brno I v Červeném kostele, pokračovat ve stejných termínech jako loni – od dubna do prosince (s výjimkou prázdnin), vždy první neděli v měsíci, v 19,30 hod.

Letošní jubilejní hudební nešpory se konají 3. dubna a záštitu nad nimi převzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.

Na nešporách účinkuje špičkový komorní orchestr Czech Virtuosi.

Koncert je benefiční a dobrovolné vstupné bude věnováno na podporu střediska Diakonie ČCE – Betlém.

Pokračování »

Publikováno: 10. 03. 2005, kategorie: Kázání  

Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: “V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!” I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

Jonáš 2,1-11

Pokračování »