Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Zbývající  

Po létech diskuzí a rozhodování je konečně jasno, kudy se bude stavění ubírat:

Sborové shromáždění schválilo stavbu klubovny na místě stávajících kůlen a firma CitCar přislíbila uvést svou část prostor do vyhovujího stavu do konce července.

Prvním krokem tedy bude bourání kůlen. Vyjádření statika je takové, že nejsou žádné zásadní komplikace, takže po vydání demoličního výměru můžeme zvesela bourat. Abychom minimalizovali náklady, chceme provést větší část bourání svépomocí, a proto se v SOBOTU 16. srpna koná brigáda, na kterou jste samozřejmě hojně zváni. Více… >>>

Pokračování »

Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Kázání, Konfirmace  

Text kázání, které zaznělo 22.6. 2003 při konfirmační slavnosti.

Fotky ze slavnosti najdete zde. Pokračování »

Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Zbývající  

Stručné zprávy ze schůze staršovstva. Pokračování »

Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Zbývající  

Stručné zprávy ze schůze staršovstva. Pokračování »