Publikováno: 31. 03. 2006, kategorie: Husovický dvorek  

Letos již po sedmé startuje populární festival

HUSOVICKÝ DVOREK

Jako každý rok, také letos najdou příznivci tradičních i netradičních forem umění širokou nabídku výstav, divadelních i filmových představení. Dvorky navazují jako obvykle na nedělní bohoslužby, které začínají v 9.00 hod. Výjimkou je pouze sobotní přehlídka animovaných filmů, která začíná až v okamžiku, kdy nastane dostatečná tma, tedy ve 20.00 hod.

Podrobný program najdete dále v článku.
Neváhejte a přijďte všichni!

Pokračování »

Publikováno: 29. 03. 2006, kategorie: Filmový klub  

Na filmu, který bývá zařazován do kategorie western (kovbojka po našem) mě fascinuje zhuštěný příběh který vylíčí dobu dokonce o něco kratší než je trvání filmu. Už jen to je neobvyklé. Své protagonisty zaskočí svým tempem také. Tito spořádaní občané, sousedi, dlouhodobí přátelé, ti všichni jsou najednou vytržení ze svých jistot, klidu, pohodlí. Kdysi to možná zvládli, kdysi se dokázali takové výzvě postavit, ale teď? Vždyť už jsme si zasloužili klid, už jsme udělali dost, máme své rodiny, chceme žít! Během krátké chvíle jsou všichni postaveni před neúprosné rozhodnutí. Nejde ani tak o jejich životy, o život jde v přímém sledu “jen” jejich šerifovi. Ale ten se zasloužil o jejich klid a pohodlí, ten jim zajistil pořádek a právo, následkem čehož se stali váženými a v klidu žijícími občany. A teď se rozhodujte! Jeden život toho, kterého jsme si vážili a nazývali ho přítelem. A možná pak banditi odejdou. Třeba to nebude tak hrozné. Svědomí? Jděte, jsme přece rozumní lidé a hlavně máme na svůj klid právo! Když se tu začneš střílet, nikdo tu nebude investovat! Úžasné je jak velké spektrum lidí toto pozdvižení prolustruje. A ne všichni se chovají stejnou měrou zbaběle/odvážně. Z jednoho každého případu lze vyčíst poučení.

Specifickou postavou je i šerifova novomanželka. Svou trochu naivní vírou se brání před otřesným zážitkem z dětství. Zpočátku natolik tvrdě tlačí svým pacifismem svého muže k odchodu, že je odhodlána ho i opustit. Cítí jeho jednání jako zradu, na sobě a svých ideálech. On ale ví, že dělá co musí. Ví že útěk není řešení. Není přehnaně odvážný. Je sám, má strach. Krásná mexičanka ale ví co říká, když jeho pomocníkovi výsměšně výsvětluje rozdíl mezi ním a šerifem: “…jsi pěkný chlapec, máš široká ramena….ale Will Kane je muž.” Šerif bojuje zdánlivě beznadějný boj sám. Rozhodl se tak, na rozdíl od všech ostatních. Poslední rozhodnutí je však na jeho ženě. V jediném krátkém okamžiku se jí vyjeví naivita jejího postoje když zločinec míří na jejího muže a zbývá jen vteřina do jeho smrti. Jeden musí zemřít – a tohoto musím zabít já aby můj muž žil. Zde film pro mě vrcholí, bez ohledu na další a závěrečné výstřely, bez ohledu na nepatetické, ale jednoznačné gesto a výraz šerifa, který odjíždí a háže hvězdu pod nohy spořádaných občanů. (IC)

Pokračování »

Publikováno: 23. 03. 2006, kategorie: Hudební nešpory  

I v letošním roce se budou konat v Červeném kostele benefiční Hudební nešpory, které pořádají sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno – Husovice. Historie nešpor začala v roce 2003 a od té doby se již staly součástí kulturního života města.

Jarek Klimek zve všechny na další ročník nešpor – čtěte dál v článku!

Pokračování »

Publikováno: 20. 03. 2006, kategorie: Zbývající  

Na velikonoční pondělí se již tradičně koná sborový výlet, tentokrát

na Pálavu
(upřesnění)

Veškeré potřebné informace najdete v článku.
Komu by to nestačilo, nechť se obrátí přímo na naše skvělé organizátorycimrovi@atlas.cz.

Pokračování »

Publikováno: 17. 03. 2006, kategorie: Zbývající  

S prosbou o internetovou pomoc se na nás obrátila Dagmar Vtípilová, ředitelka střediska Diakonie ČCE v Brně.

Jak píše sestra ředitelka, situace brněnského střediska je v současnosti velmi špatná: “Po zveřejnění výsledkudotačního řízení se obáváme nutnosti omezit naše služby a hledáme dalšízdroje financování. Doufám, že by se nám tímto způsobem podařilo oslovitpotenciální dárce, jejichž pomoc je pro nás podstatná.”

Článek kromě kontaktních údajů obsahuje i zajímavé informace o činnosti brněnského střediska Diakonie.

Pokračování »

Publikováno: 16. 03. 2006, kategorie: Kázání  

Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré. Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že zžírají lid můj, jako by chléb jedli? Hospodina pak nevzývají. Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh jest v rodině spravedlivého. Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho.

Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Hospodin zase přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.

Pokračování »

Publikováno: 15. 03. 2006, kategorie: Zbývající  

V rubrice Husím brkem najdete nejrůznější postřehy, názory, informace, črty, eseje, fejetony, básně, romány a co vás ještě může napadnout. Rubrika je zcela nepravidelná a naprosto nekoncepční. Tento článek v sobě sdružuje všechny příspěvky, které stojí za to, aby snad nějakou dobu přežívaly a pomáhaly zaplňovat to, čemuž někteří také říkají Internet.

Pokračování »

Publikováno: 8. 03. 2006, kategorie: Zbývající  

Náš nebeský Otče,

děkujeme Ti za dny života, které jsi nám vyměřil.
Za čas strávený v radosti, ale i ve starostech,
neboť jen Ty víš, co z toho, co prožíváme a čím jsme si prošli,
je pro nás dobré, je nám ku prospěchu.

(pokračování dále v článku…)

Pokračování »

Publikováno: 1. 03. 2006, kategorie: Zbývající  

V neděli12. března 2005 od 15 hod. se v klubovně v Husovicích (Netušilova 26)
koná pod vedením mládežníků a starších Vřešťanů

MAŠKARNÍ KARNEVAL

pro nejmladší generaci.

Srdečně zveme děti v maskách.
Maminky prosíme o případný příspěvek k pohoštění.

Další informace Petr Konvalinka.

Pokračování »