Bohoslužba Desert – říjen 2008

 Publikováno: 15. 10. 2008, kategorie: Bohoslužby Desert
Autor: Ben Skála
Foto: Ivan Cimr

Už nikoho nepřekvapí, že Bohoslužba Desert 12. října opět naplnila hospodu k prasknutí a nechyběli ani návštěvníci ze vzdálených krajů. Hosté byli však opět místní, se Štěpánem Hájkem besedoval významný ornitolog Karel Hudec, který se nesmazatelně zapsal do historie….. editorskou prací na trojdílné publikaci Fauna ČSSR – Ptáci (1972-1983) pojednávající podrobně o všech zhruba 400 ptačích druzích na našem území, která nyní vychází v druhém, přepracovaném a doplněném vydání, a spoluautorstvím unikátního Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v České republice. K poslechu hrála cimbálovka Púčik s primášem Vojtou Konečným, ale někteří by si jistě rádi i zatancovali.

Karel Hudec si pro čtení z Bible vybral verše z první kapitoly Genesis o panování člověka nad zvířaty, Štěpán Hájek pak kázal na oddíl z Ježíšova Kázání na hoře o nebeském ptactvu a liliích. Těmito texty pak byl víceméně určen směr diskuse. Jako odpověď na Štěpánovu úvodní otázku sice Karel Hudec svým tichým hlasem podrobně popsal, jak havrani odlétají z Brna nocovat k Židlochovicím, jakým krásným zážitkem je být u toho, když stotisícihlavé hejno na nocoviště přilétne, a že podobný zážitek skýtá také pozorování obřích hejn husí na Nových Mlýnech, pak se ale hovor stočil spíše k ochraně přírody. Krátce oba debatovali nad smyslem oněch veršů z Genesis a nad tím, jestli puzení k ochraně přírody vyvěrá spíše z kořenů západní kultury (mezi které patří křesťanství), nebo z kulturní úrovně.

Karel Hudec také poznamenal, že není fundamentální ochránce, a dokonce použil slovo “auto” bez jakéhokoliv pejorativního nádechu. Řekl také, že rád studuje současné evoluční biology. Po krátkém rozhovoru byl čas již jen na tři otázky z publika a program se chýlil ke konci.

Štěpán ale představil svého hosta také jako humoristu a ten se nabídl, že přečte Štědrý den nebo Záhořovo lože z Erbenovy Kytice, jak by je Erben napsal dnes. Byl vybrán Štědrý den a tak jsme slyšeli vtipný příběh Marie a Hany nakupující v supermarketu (“jaképak to vidíš zlevnění”) a nechávající si věštit z karet či obrazovky. Hodina a půl uběhla velmi rychle a program zakončil vynikající Púčik. Karel Hudec některé jejich písně dokonce zpíval s sebou.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.