Ing. Vladimír Dušek, 78 let

 Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající


Březen 2000

a ještě trochu dějin:

Náš sbor nemá stoleté tradice; leží v místě, které samo májen krátkou historii. Před necelými dvěmi sty lety bylyHusovice vesničkou bez školy a bez kostela, teprve mohutný průmyslovýrozvoj způsobil, že v 2. pol. 19. století počet obyvatelvzrostl desetinásobně a mezi lety 1850 a 1950 dvacetinásobně.

Mezi přistěhovalci byli i mladí lidé z venkovských evangelickýchsborů, tovární dělníci, drobní řemeslníci i živnostníci,ale také služebné a uklízečky. Přicházeli za výdělkem,ale starost o hmotné zabezpečení v nich neudusila touhu po slyšeníSlova Božího a po společenství lidí stejné víry. Velkoupomoc jim poskytl brněnský farář Václav Pokorný, který začalhusovický hlouček organizovat a povzbuzovat. Střídavě v několikadomácnostech se konaly biblické hodiny a vyučování dětí.

Za přestupového hnutí po I. světové válce došlo k početnímurůstu. Zatímco v r. 1906 bylo v Husovicích, Maloměřicích aObřanech evangelíků jen kolem padesáti, v r. 1925, kdy bylazaložena kazatelská stanice, už jich bylo přes tři sta. Prácese rozvinula tak, že shromáždění už se nemohla konat v domácnostech,ale musela se přesunout do škol. Chyběla vlastní budova. Tohosi byl vědom dr. Karel Bohatec (povoláním obuvník). S manželkoukoupili dům na Netušilově ulici a v roce 1933 jej husovickýmevangelíkům věnovali. V roce 1935 byla v domě zbudovánamodlitebna a kazatelská stanice přeměněna na filiální sbor.Po válce, v roce 1945, se staly Husovice samostatným sborem.Modlitebna byla rozšířena, dům postupně adaptován na sborovéprostory.

Příklad našich předchůdců může být i dnes pro nás inspirující,abychom neumdlévali v ničem, co prospívá růstu člověka vevíře.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.