Zprávy ze schůze staršovstva 9.1.2003

 Publikováno: 23. 01. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

  • V neděli 26.1. bude uděleno požehnání (presentace) Martinu Čmelíkovi.

  • Staršovstvo rozhodlo uzavřít novou smlouvu s firmou Citcar, s. r. o., o pronájmu domků v zahradě na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude zvýšeno, padající zeď opravou zajištěna. Počítáme s tím, že časem bude smlouva vypovězena a domky strženy.
  • Staršovstvo navrhne v rozpočtu na rok 2003 investici do výše 100.000,- Kč na nutné opravy sborové místnosti a střechy sborového domu. Úprava sborové místnosti bude pouze provizorní (plyn. topení, vymalování, osvětlení). Radikální stavební akci na letošní rok neplánujeme, zásadní kroky k rozšíření sborových prostor podnikneme až po shromáždění většího množství finančních prostředků.
  • Staršovstvo rozhodlo zakoupit víceúčelový digitální nástroj Clavinova a vyhlašuje na tento účel mimořádnou sbírku. Stávající nástroj, který je momentálně mimo provoz, bude po opravě prodán. Uvažuje se též o prodeji jednoho ze dvou harmonií.
  • Na naši prosbu o půjčování Červeného kostela k pořádání hudebních nešporů odpovědělo staršovstvo sboru Brno I návrhem vlastní koncepce pořádání večerních bohoslužeb. Tato koncepce se liší od naší původní představy.
  • Termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 16.3. t. r.
  • Presbyterní konference bude v sobotu 15. března.
  • Sborová kartotéka byla převedena do elektronické podoby, staršovstvo upřesnilo způsob předávání informací.
  • Stav Fondu manželů Bohatcových k poslednímu prosinci: 54.550,- Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.