Zprávy ze schůze staršovstva 11.9.2003

 Publikováno: 30. 09. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

 • Začala po prázdninách setkání v týdnu – děti, mládež, konfirmační cvičení, biblická hodina.
 • Debatní klub bude 25.9. v 19,30 na téma Jak dál s Vřešťany, letním táborem atd. Je třeba zvážit, zda se nepřidružit k YMCA.
 • Rýsuje se možnost, že by byl obnoven pěvecký kroužek dětí a mládeže. Zpěv by vedla Dorothea Kellerová.
 • Zástupci na konvent brněnského seniorátu pro nové období byli zvoleni Mirka Šidlová a Jaromír Klimek, 1. náhradníkem Ivan Cimr, 2. náhradníkem Michal Hadlač. (Vladimír Zikmund se účastní konventu jako člen seniorátního výboru.)
 • V úterý 16.9. se uskuteční v našem sboru pastorálka brněnského seniorátu, prosíme o přípravu pohoštění.
 • V neděli 28.9. se koná instalace faráře Mariana Šustáka v Nosislavi, 5.10. Tomáše Vítka v Hor. Dubenkách a ordinace jáhna Pavla Čmelíka (údajně ve Zlíně).
 • Bourání zahradního domku můžeme provést až po místním šetření stavebního úřadu a vydání povolení. O nové stavbě jednáme s firmou Pyrrus, stavební povolení vyřizují M. Hadlač a H. Patrová.
 • Ve farním bytě byl vyměněn plynový kotel etážového topení. Cena cca 26.000,-.
 • Proběhla diskuse o přímluvných modlitbách presbyterů.
 • Občanské sdružení, jehož založení podpořilo sborové shromáždění, se připravuje. Návrh stanov bude předložen k připomínkám členům sboru.
 • Do konce září potrvá sbírka na kostel v Ruburku.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.