Zprávy ze schůze staršovstva 11. 3. 2004

 Publikováno: 27. 04. 2004, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

  • Staršovstvo připravovalo výroční sborové shromáždění, které bude v neděli 14.3. Program – zpráva faráře, zpráva kurátora, zpráva stavební, zpráva za děti a mládež, zpráva finanční, zpráva revizorů, rozprava, schválení zpráv.
  • V rozhovoru o bigbítových bohoslužbách zazněl kromě kladných ohlasů i požadavek na větší formální odlišení bohoslužeb od koncertu. V neděli 28.3. bude hrát opět skupina Vnitřní tlaky, v dubnu patrně vynecháme, v květnu nejspíš skupina Veselá zubatá.
  • Hudební nešpory v Červeném kostele začínají 4.4. v 19,30 – káže Š. Hájek, hrají členové Graffova kvarteta.
  • Velikonoční sborový dopis (Husovické listy) bude připraven k roznášce do 24.3. Členové staršovstva by rádi Husovické listy častěji než dvakrát do roka. Tato čísla navíc by se neroznášela všem členům sboru, ale byla by k dispozici ve sborovém domě.
  • Program Husovického dvorku je v jednání, zatím nebyla posouzena naše žádost o grant ministerstva kultury.
  • Pokračuje stavba klubovny. Zatím bylo zaplaceno 405.426 Kč, podle rozpočtu zbývajících prací bude třeba zaplatit ještě 317.000 Kč.
  • Staršovstvo se rozhodlo požádat Jeronymovu jednotu o příspěvek 50.000 Kč na úpravu modlitebny.
  • Stav Fondu manželů Bohatcových k 29.2.: 180.380,-

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.