Velká toleranční hra aneb víkend v zahradě

 Publikováno: 30. 04. 2005, kategorie: Děti a mládež, Sdružení Prothymia


Milí Vřešťani, rodiče, mládežníci i přátelé!!!

Jistě jste již zaznamenali blížící se společný víkend s přespáním Vřešťanů a mládeže v nové husovické klubovně.

Akce se koná ve dnech 20. – 22. května 2005 – čtětedále tento článek.

(Vítáni jsou účastnící všech věkových kategorií, spacáky a pracovní oblečení s sebou, o jídlo bude postaráno – začátek asi v 18.00 hod.)

Jistě již dolehla k vašemu sluchu radostná zvěst, že naše usilování a vytrvalost přinesly již svého ovoce, “tak že Hospodin, ten Pán nebeský našeho nynějšího milostivého císaře Pána, totiž Josefa, Duchem svatým své božské milosti obdařiti jest ráčil, a nám tu svatosvatou svobodu, Slova Božího pravého křesťanského evangelického milostivě propůjčiti jest ráčil.

Jak nám dosvědčili naši milí bratří, kteří vládnou písmeny, císař Josef II. překročil stín své matky císařovny Marie Terezie a přisoudil nám svobodu vyznání pravým Tolerančním patentem.

Víkend strávíme sice na zahradě a v klubovně v Husovicích, avšak rovněž vykonáme cestu do 18. století, při níž posílíme skupinky roztroušených tajných evangelíků v horských obcích Vysočiny.

My jsme navzdory všemu útlaku a násilí, které na nás od dob našich již dávných předkův ve věcech pravé víry byly činěny, v ní setrvali. Nyní se tedy radujeme z práv, která nám přiznána byla nynějším milostivým císařem Josefem II. Avšak zároveň postaveni jsme před mnohé úkoly nesnadné.

Rozšířit zprávu o Tolerančním patentu, kterou vrchnost jen nerada zveřejňuje, získat váhající spolubratry, aby se přihlásili ke svému vyznání, vyžádat si pro sbory kazatele, získat povolení, pozemky i prostředky na stavby svých škol, modliteben ba i kluboven, upravit farní zahrady…

To vše za dohledu přísné vrchnosti a pod tlakem místních katolických duchovních, takové i jiné úkoly nás čekají ve Velké toleranční hře!

P.S. Nemalý dík bratřím Olešnickým, jejichž žádostí o svobodu víry byl císař Josef II. naposledy pohnut k vydání svého patentu.

Hru zahájíme v pátek v podvečerních hodinách, na sobotu prosíme a zveme také rodiče a přátele, aby přišli posílit nově vzniklé toleranční sbory v jejich úsilí.

Info a kontakt: petrkonvalinka@volny.cz nebo tel. 605 988 242 (Ruth Konvalinková)

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.