Je to i naše věc

 Publikováno: 9. 05. 2005, kategorie: Zbývající


Mnozí znají historii střediska Diakonie ČCE v Brně od samého počátku práce v roce 1993, mnozí se na ní aktivně podíleli nebo podílejí. V průběhu let zde díky velkému úsilí, obětavosti, nadšení ale i odborné erudici vzniklo středisko, které si vydobylo významné místo na mapě institucí poskytujících sociální služby ve městě Brně.

Brněnská diakonie potřebuje i naši pomoc. Kdo nechce stát bokem, ať si přečte celý článek…

Není na škodu, připomeneme-li si, jaké služby v současné době středisko nabízí:

  • Pečovatelskou službu v domácnostech, v jejímž rámci poskytuje i respitní (odlehčující) péči rodinným příslušníkům kteří se doma starají o člověka s demencí.
  • Centrum denních služeb zajišťuje pobyt lidí se zdravotním postižením a zároveň lidí trpících demencí, což je ojedinělý způsob péče, který je velmi náročný pro pečující personál a současně velmi přínosný pro klienty. (Všechny aktivity vycházejí z individuálních potřeb , možností a zálib klientů.)
  • Služby Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách jsou další činností, která rozšiřuje nabídku Centra denních služeb.
  • Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Naše středisko touto službou poskytuje osobní konzultace a poradenství rodinám, v nichž někdo onemocněl Alzheimerovou chorobou, nabízí možnost účasti ve svépomocných skupinách („Čaj o páté“). (Moderní způsob prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním a jiným postižením je budování chráněného a podporovaného bydlení pro tyto osoby.)
  • Chráněné bydlení OVEČKA, které je nyní domovem pro čtyři obyvatele.

Středisko v Brně pracuje naplno. Ke své práci potřebuje ovšem střechu nad hlavou a to je teď naše bolavé místo. Budova na Hrnčířské patří do staré zástavby ve městě. Prošla již mnohými stavebními úpravami, střecha a fasáda však pamatují původní majitele.

V loňském roce se podařilo získat peníze od Krajského úřadu na řešení havarijní situace, ale skutečná potřeba rekonstrukce předčila finanční možnosti střediska. Náklady byly tak vysoké, že se středisko Diakonie ocitlo finančně v dluhu, který se vedení snaží zmenšit např. auditem skutečně provedených stavebních prací. I tak je však finanční situace střediska taková, že mohou být ohroženy jeho základní činnosti.

Mladí a zdraví nejsme na věky. Pomozte svému stáří a přispějte na konto 1344426309/0800 nebo osobně na Hrnčířské 27.

Podklady pro tento článek dodala: Dagmar Vtípilová. ředitelka střediska.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.