Večer setkávání – premiéra!

 Publikováno: 26. 06. 2007, kategorie: Hrajeme divadlo


Jen se naše skromná husovická výprava v Kolíně na Kirchentagu ubytovala, hned neprodleně vyrazila na první velkolepou akci a tou byl Večer setkávání. Na obou březích Rýna spojených železničním mostem (ovšem se stezkami pro pěší) se rozkládaly desítky stánků plných různého občerstvení a pódií, na kterých zněly písně a hudba.

I my jsme se shromáždili u stánku Českobratrské církve evangelické, naditého frgály, štrůdly, řízky, tatrankami a kofolou, a na malém trávníčku vedle jsme sehráli premiéru naší velkolepé divadelní hry a to v jazyce německém a anglickém dohromady.

Vzhledem k ruchu z nedalekého pódia a také z projíždějících vlaků asi nebylo moc rozumět, co hrajeme, a také ani nebylo moc diváků, jejich malý počet však umožnilJonášovi, aby nerušeně vytvořil rozsáhlou fotodokumentaci této historické události, se kterou vás nyní můžeme seznámit.

Tož, deme na to!

Kostýmy a masky jsou základem dobrého představení.

Kdepak asi jsou ti diváci?

Přijdou, když zabubnuji, či nepřijdou…

Velevážené publikum, dámy, páni, holčičky, chlapečci, nemluvňata, psi, kočky, koně a vůbec veškerá stvoření…

Víte vůbec, kde se nachází Morava?

Tak pozor! Morava je daleko, daleko odsud na východě, fakt, hrozně daleko, no skoro, skoro v Palestině…

Zde vidíme naši universální herečku, jménem Eliška, která místodržitele římského, Pontia Piláta všem známého, znamenitě zobrazuje.

A toto dítě zde, Radmila jménem, ubohé to dítko ztělesňuje.

Dcera má teplotu…. tak vysokou teplotu…. moc vysokou teplotu…. příšerně vysokou teplotu!

Vida je, diváky, pár jich vážně přišlo!

Velevážené publikum, viděli jste skutečný zázrak!

Vážení televizní diváci, hlásíme se živě z jeruzalémského chrámu, kde právě došlo k vážnému incidentu.

A už tu máme před kamerou představeného našeho chrámu, jinak také ředitele tržnice pana Abrahama. Můžete nám, pane Abrahame, k tomu něco říct?

Děkujeme za vaše jasné stanovisko.

A teď tady máme příslušníka spřátelených okupačních vojsk, setníka Postumia Agrippu. Pane Agrippo, byla bezpečnostní opatření dostatečná?

Děkuji za vaše jasné stanovisko.

Vezměte a jezte, toto jest tělo mé.

Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

Ano, slyším dobře…. Tak zatčení proběhlo bez větších incidentů…. Pouze jeden sluha má uťaté ucho.

Jednou jsi hrdina a pak na tebe v lepším případě zapomenou. Ovšem v horším případě tě chtějí ukřižovat a to už je fakt smůla.

Velevážené obecenstvo, naše veleumělecká tragédie vrcholí, Ježíš Nazaretský, král židovský je ukřižován. Davy obdivovatelů jsou pryč.

Díky našim technikům se podařilo zprostředkovat rozhovor s očitým svědkem, kterým je veřejnosti již poměrně známý setník Postumius Agrippa. Pane setníku, co si o tom všem myslíte? On byl opravdu Bůh!

A to je všechno nejpodstatnější. Loučí se s vámi Martha Thal, CNN, Jeruzalém.

(Další informace najdete zde.)

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.