HNeD

 Publikováno: 31. 01. 2008, kategorie: Děti a mládež, Hrajeme divadlo


Od 27. do 29. června 2008 se bude v Bratislavě konat ekumenické Setkání křesťanů. Součástí střetnutí budou bohoslužby, biblická zamyšlení, přednášky a workshopy, koncerty významných umělců, vystoupení pěveckých sborů a hudebních skupin, akce pro mládež a další zajímavé programy. Počítá se s účastí 3000 až 5000 křesťanů z Německa, Polska, Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Maďarska a Slovenska. Další informace najdete na adresehttp://ecav.sk/stretnutie.

I z Husovic vyrazí výprava a nebude to jen tak výprava ledajaká, bude to výprava divadelní. Představeno totiž bude v Bratislavě právě založené Husovické Národní evangelické Divadlo (HNeD). V neděli, 27. ledna 2008, se v restauraci “Tomahawk” (volně přeloženo “Valaška”) sešel samozvaný přípravný výbor, o jehož zasedání čtenáře informuje tento článek (pokud se následující líčení bude někde podobat pravdě, pak jde o podobnost čistě náhodnou).

Již první zasedání přípravného výboru ukázalo, s jakými překážkami a problémy se celý projekt zřejmě bude potýkat. Považte: původní zasedání mělo být již v pátek v restauraci “U Šošona”, nicméně jeden z členů výboru musel jít ten večer konferovat ples latinskoamerických tanců a tak se zasedání přeložilo na neděli, kdy však byl “Šošon” uzavřen a tudíž muselo dojít k přesunu do jiného lokálu. Ještě, že jich je v “Königu” dost. Když se pak konečně dva členové výboru v neděli večer v restauraci “Tomahawk” opravdu sešli, třetí člen volal mobilním telefonem, že se nachází na ulici Husově, kde však žádný lokál toho jména nevidí. Po této informaci byl zbývajícími členy výboru taktně upozorněn, že hledaný lokál se nachází na uliciHusitské a že když použije šaliny (tramjvaje) směrem na “Krpole” a rychle přijede, bude mu toto ideové pochybení prominuto (dlužno upozornění, že tento člen je vlastně členem opačného tábora, takže mu opravdu takové místopisné protestantské detaily musíme odpustit – aspoň však má projekt ten správný ekumenický rozměr).

Poté, co se všichni členové výboru sešli, bylo zahájeno jednání. Nejprve si členové výboru zvolili své umělecké pseudonymy:

Hadley

Stanley

Drinkey

Jako přísedící tohoto výboru byli vybráni:

Za matku Přírodu Za pohanská božstva Za ateisty

Pak byl navržen a schválen krycí název celého projektu: HNeD (Husovické Národní evangelické Divadlo. Cílem projektu je představit všem křesťanům, kteří se sejdou v Bratislavě, minulost, současnost a budoucnost evangelického národa husovického s jeho tradicemi, jazykem, kulturou a folklórem. V Bratislavě bude proto sehrána nová verzeúspěšného kolínského představení, které tak nadchlo i dojalo evangelíky německé.

K účasti jsou vyzvání všichni, kteří se chtějí zúčastnit – počítá se celkem s 15 účastníky, z nichž aspoň 10 by se mohlo podílet na představení.

Zájemci o účast, nechť se hlásí co nejdříve na známé adresemike.hadley@seznam.cz nebo osobně členům přípravného výboru. O vývoji realizace projektu, o všech výrobních výborech a divadelních zkouškách budete průběžně aktuálně informováni na těchto stránkách.

Ano, vidíme tě, ty jsi poslední, který(á) ses ještě nepřihlásil(a)!

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.