Publikováno: 12. 03. 2002, kategorie: Husovický dvorek  

“Je jako hořčičné zrno, je jako kvas.”
(Mt 13,31-33)

Pokračování »

Publikováno: 12. 03. 2002, kategorie: Husovický dvorek  

“Máme jít a plevel vytrhat?”
(Mt 13,24-30)

Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Jsme křesťané.

Věříme v Krista Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného.

Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Nahlédněte do osobních vyznání některých našich členů… Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Září 2000

Jsem z evangelické rodiny, ale vdětství jsem bydlela v místech bez sboru. Ve svých 15 letech jsme se přestěhovalido Brna – Husovic. Od té chvíle jsem žila naplno sborovým životem – nejennedělní bohoslužby, ale i biblické hodiny a hlavně sobotní mládež. Scházelose nás okolo 20. Program schůzek byl od biblických úvah … Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Březen 2000

a ještě trochu dějin:

Náš sbor nemá stoleté tradice; leží v místě, které samo májen krátkou historii. Před necelými dvěmi sty lety bylyHusovice vesničkou bez školy a bez kostela, teprve mohutný průmyslovýrozvoj způsobil, že v 2. pol. 19. století počet obyvatelvzrostl desetinásobně a mezi lety 1850 a 1950 dvacetinásobně.

Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Březen 2000

Dostala jsem se k víře zvláštní cestou, dlouhých dvacet let jsemtotiž byla závislá na alkoholu. Krátce po prvním léčeníjsem se vdávala a podařilo se mi na krátký čas s pitímskoncovat. Sklouznutí zpět bylo o to horší, že jsem užnebyla sama, trpěla rodina – manžel a tři děti. Několikrátjsem se znovu pokusila o protialkoholní léčení, ale vždybezvýsledně. Pak jsem rezignovala a ztratila naději, že se ztoho ještě můžu někdy dostat.

Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Zbývající  

Březen 2000

Osobnívyznání, to bylo pro mě vždycky jako vysvléknout se do nahapřed cizími lidmi. Když jsem se tedy rozhodoval, zda se taktoobnažit, či ne, zda se snažit někoho svým příběhemoslovit, či zůstat skryt ve své vlastní ulitě, uchýlil jsemse ke kompromisu. Svléknu se, ale nechám si na sobě aspoňboty. Tak tedy bez dalších slov k věci. Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Husovický dvorek  

“A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek.”
(Mt 13,4-9)

 

Pokračování »

Publikováno: 3. 03. 2002, kategorie: Husovický dvorek  

Program a fotogalerie z ročníku 2001 Pokračování »

« Předchozí stránkaDalší stránka »