Pomoc brněnské Diakonii

 Publikováno: 17. 03. 2006, kategorie: Zbývající


S prosbou o internetovou pomoc se na nás obrátila Dagmar Vtípilová, ředitelka střediska Diakonie ČCE v Brně.

Jak píše sestra ředitelka, situace brněnského střediska je v současnosti velmi špatná: “Po zveřejnění výsledkudotačního řízení se obáváme nutnosti omezit naše služby a hledáme dalšízdroje financování. Doufám, že by se nám tímto způsobem podařilo oslovitpotenciální dárce, jejichž pomoc je pro nás podstatná.”

Článek kromě kontaktních údajů obsahuje i zajímavé informace o činnosti brněnského střediska Diakonie.

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás za naši nestátní neziskovou organizaci požádat o sponzorský příspěvek. Nejprve bych Vám chtěla naši organizaci představit.

Diakonie ČCE – středisko v Brně je nestátním sociálním zařízením s vlastní právní subjektivitou, je registrována Ministerstvem kultury České republiky, řídí ji ředitelka spolu s představenstvem střediska. Je součástí sítě dalších 32 středisek Diakonie ČCE v celé republice. Svoji činnost zahájila v roce 1993.

Posláním střediska je zajišťovat a poskytovat sociální služby a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí, žít důstojný život i při snížené soběstačnosti.. V neposlední řadě se zaměřujeme na informování veřejnosti o problematice seniorů a osob trpících Alzheimerovou chorobou, nebo jinou formou demence.

Své služby poskytujeme v rámci tří projektů:
Pečovatelská služba a respitní péče v domácnostech klientů. Naše pečovatelky docházejí do domácností a poskytují služby v široké oblasti potřeb klientů – od dopomoci při osobní hygieně, donášku nákupů až po doprovod klienta k lékaři či úřednímu jednání. Respitní péče je úlevnou péčí pro rodinné pečovatele, kteří se starají o člena domácnosti trpícího Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Odborně vzdělaný pracovník převezme na dohodnutou dobu péči o nemocného a umožní tak rodinnému pečovateli odpočinek. Jedná se o velmi významnou pomoc, neboť péče o člověka s demencí je velmi náročná a dlouhodobě bez vnější podpory vede k syndromu vyhoření pečovatele. Tato služba souvisí s činností Diakonie ČCE – střediska v Brně jako kontaktního místa České alzheimerovské společnosti. V rámci této činnosti připravujeme akce zaměřené na informování veřejnosti – organizujeme svépomocné skupiny rodinných pečovatelů, koncerty pro Vážku a Pomerančový den, který se koná při příležitosti mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.
Centrum denních služeb poskytuje komplex služeb osobám se zdravotním postižením a seniorům, včetně osob trpících Alzheimerovou chorobou. Hlavní činnosti směřují k aktivizaci, podpoře soběstačnosti a integraci klientů do společnosti. Péče je velmi náročná, ke klientům je třeba přistupovat individuálně s přihlédnutím k rozdílnosti jejich věku a handicapu .
Chráněné bydlení Ovečka – poskytuje podporované bydlení 4 osobám s psychiatrickými diagnózami.Za pomoci asistenta zvládají klienti běžné denní aktivity a integrují se tak do společnosti z níž byli vyloučeni svým dlouhodobým pobytem v psychiatrických léčebnách. Usilujeme o jejich uplatnění na trhu práce.V prostorách Diakonie ČCE – střediska v Brně probíhá také rehabilitační cvičení pro osoby po cévních mozkových příhodách.

Provoz střediska je financován z více zdrojů – např. z dotací KÚ JMK, Magistrátu města Brna, některých úřadů městských částí, usilujeme o přidělení grantů a máme omezené vlastní zdroje (příjmy od klientů, dary jednotlivců i organizací). Stálé zvyšování finanční náročnosti provozu střediska nás vede k hledánídalších zdrojů financování. Nechceme, aby se nedostatek peněz dotknul našich klientů tím, že bychom museli omezit poskytování služeb. Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc.

Váš sponzorský příspěvek v jakékoli výši pomůže pokrýt náklady na služby poskytované střediskem Diakonie ČCE v Brně.

Věřím, že se naše žádost setká s pochopením a kladnou odpovědí. Poskytnutím sponzorského příspěvku podpoříte organizaci, která je z velké části závislá na sociálním cítění těch, kteří si mohou ze svého zisku finanční podporu dovolit. V případě Vašeho zájmu Vás rádi přivítáme v našem středisku.

Srdečně Vás za všechny zaměstnance i klienty zdraví

Dagmar Vtípilová
ředitelka střediska

e-mail:brno@diakoniecce.cz
Bank. spojení: 1344426309/0800
IČO: 48515752

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.