Modlitba

 Publikováno: 15. 09. 2020, kategorie: Kázání
Dsc_0746 (2)Autor: ŠH
Foto: Ben Skála

Modlitba Honzy Rybnikáře pro tyto dny.Náš nebeský otče, milující Bože,

jsme Ti nesmírně vděčni za život, který je nám dán,
život krásný a křehký, ve kterém občas tápeme,
a proto Tě prosíme o pomoc,
abychom v našich životech obstáli, nestrachovali se,
nacházeli a naplňovali v něm Tvou vůli.

Prosíme proto o moudrost ke správnému jednání
do nastupující pandemie,
prosíme o odvahu a trpělivost v jejím zvládání.
Přimlouváme se za vědce, kteří hledají správný lék,
za lékaře, zdravotníky a všechny pečující,
prosíme za nemocné, abys při nich stál, uzdravoval je a utěšoval.

Jsme vděčni za život svobodný a přejeme svobodu všem,
proto se přimlouváme za naše bližní,
které svazují těsné roušky totalit a autoritářských režimů.
Nedohlédneme na všechna místa, kde se tak děje,
ale přimlouváme se nyní zejména za blízké Bělorusko,
aby se tam lidé dočkali lepších poměrů
a nedopadla na ně zvůle mocných.

Jsme si vědomi výjimečnosti života
a důležitosti přírody, jejíž jsme součástí.
Prosíme Tě, abychom na to pamatovali,
přemáhali se měnit své návyky,
abychom se neukolébali pohodlím do nečinnosti.

Prosíme Tě, abys nás naplňoval svým Duchem,
ať nacházíme cesty ke smíru a pokoji s lidmi kolem nás.
Tvá láska, milost a vůle nechť se děje.
Amen

15. září 2020

Komentáře

Komentáře k tomuto článku jsou uzamčeny.