Kázání z káznice

 Publikováno: 8. 06. 2015, kategorie: Kázání
Dsc_0839 (2)Autor: Štěpán Hájek
Foto: Ben Skála

Kázání z úvodní bohoslužby Ghettofestu 5. 6. 2015 v kapli káznice na Cejlu.Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mi 6, 8)

Vážení přátelé,
tento starý, úžasně pregnantní text nepřestává fascinovat. Dnešní příležitost, pro kterou jsme se tu sešli, jej otevírá ve specifických, na jednu stranu velmi bolavých (myslíme-li na minulost), ale na druhou stranu i velmi nadějných souvislostech.
Co je v životě opravdu dobré, opravdu boží?
1) Jen to, abys zachovával právo. Původně šlo ve Starém zákoně o právo Hospodinovo, o zákon boží, ale týká se to jistě i našeho současného právního řádu, který na základech biblických během staletí vyrostl. Žít v úctě k právu, respektovat zákony, to je předpoklad dobrého a bezpečného života. Je to cosi základního, bez čeho není možný ani život jednotlivce, ani život společnosti. Nečinit bližním bezpráví, ale společně s nimi se vztahovat k řádu, který je nad námi a který platí, který respektujeme, v tom je základ. Tam, kde právo není v úctě, kde se zákony nerespektují, tam se lidem ubližuje, tam se člověk nemůže cítit bezpečně. Starost o to, aby právní řád byl co nejlepší a všichni jej měli v úctě, to je základní pilíř lidského počínání. A zároveň obrovské pole působnosti, jak pomáhat lidem – právo je způsob služby, právo má sociální dopad.
2) Jen to, abys miloval milosrdenství. Ještě je tu cosi víc než právo, víc než zákony. Už Sz o tom věděl, ale pak zejména evangelia to pořád znovu vyjadřují – ve všech sporech a polemikách Ježíše s farizeji a zákoníky. Ano, právo je základní pilíř, ale ještě je tu něco hlubšího a důležitějšího, něco, co je boží a co i před zákonem má přednost. Je to milosrdenství, totiž soucit s člověkem v nouzi, odpuštění provinilým, štědrost a velkorysost vůči člověku, nezištnost a pomoc. Respekt k osobnosti druhého. Toto Bůh podle Ježíše preferuje, takový je on k nám a takoví i my můžeme být ke svým bližním. To je, řekl bych, hlavní princip života dobrého: přijmout milosrdenství a žít v něm. Milosrdenství nade vše milovat – pro sebe i pro druhé. Tak se překonává naše sobectví i zloba světa. Naše vztahy s bližními dostávají dobrou kvalitu. Právě milosrdenství je tím hlavním obsahem božího díla s námi v JK. Právě milosrdenství brání nenávisti, zlobě, násilí.
3) Jen to, abys pokorně chodil se svým Bohem. Nebuďte bezohlední hulváti, arogantní namyšlenci, pyšní sobci. Nechtějte druhé přechytračit, oklamat je, vyzrát nad nimi. Nepokládejte se za nejdůležitější na světě. Ale pokorně choďte se svým Bohem, to znamená ptejte se vždy znovu, v každé nové situaci, co je skutečně dobré. Hledejte boží slovo, hledejte boží vůli, zkoumejte, co je dobré, prospěšné a užitečné. Neuzavřete se ve svých názorech, nezabedněte se ve svých představách, ale zůstaňte otevření pro nové podněty, čekejte od budoucnosti vždycky něco pěkného a překvapivého, radujte se z možností, které se před vámi otvírají. Žijte vděčně a s nadějí.
Milí přátelé, jestliže dnes zahajujeme Ghettofest, tedy festival, jehož snahou je otevřené a pokojné soužití obyvatel, jestliže připomínáme památku těch, kteří byli z našeho města vyhnáni, kteří zde byli mučeni a popravováni, jestliže chceme přispět ke smíření protivníků a překonání starých křivd, jestliže chceme uzavřít kapitolu bezpráví a utrpení v tomto domě, pak nezapomeňme – dnes ani v časech budoucích – na toto slovo Hospodinovo a zapišme je do svých srdcí jako základ pro své pobývání v tomto světě: zachovávejme právo, milujme milosrdenství a pokorně choďme se svým Bohem, Bohem milujícím. Amen

Komentáře

Komentáře k tomuto článku jsou uzamčeny.