Sokolské culturae

 Publikováno: 10. 06. 2013, kategorie: Zbývající
sokAutor: Michal Doležel
Foto: plakát festivalu

Sokol Brno I si Vás dovoluje pozvat na festival Sokolské culturae, který se uskuteční od 11. do 18. června letošního roku v prostorách sokolského Stadionu na Kounicově ulici v Brně. Smyslem festivalu je propojovat svět umění a sportu a navazovat dialog mezi aktéry obou těchto světů. …Toto spojení je právě pro sokolskou organizaci velmi příznačné, neboť Sokol již od svého počátku zasahoval z primárně sportovní či tělocvičné činnosti do široké oblasti společenského dění, a tedy i do umění. Jeden z ideových otců Sokola dr. Miroslav Tyrš pojímal Sokol jako estetický projekt, který záhy ovlivnil literaturu, výtvarné umění, hudbu i architekturu.

Ambicí festivalu Sokolské culturae je navázat na historickou tradici a nabídnout široké i odborné veřejnosti možnost dialogu mezi sportovní a uměleckou sférou.

Od 11. do 18. června 2013 vystoupí na sokolském Stadionu v Kounicově ulici operní pěvkyně Soňa Červená, varhaník a sbormistr Petr Kolař, absolventi i studenti JAMU a konzervatoře, brněnská hudební skupina Poletíme?, jazzové uskupení Combo Reného Šindelky, kapela Urband, The Eclipse, orchestr Pedagogické fakulty MU, divadlo Buranteatr, umělecké skupiny Ztohoven a Rafani, prof. Rostislav Švácha, akrobatická dvojice DaeMen, sportovci z olympijských her v Londýně a řada dalších.

Více informací včetně programu je uvedeno na webových stránkách festivalu: http://sokolske-culturae.tjsokolbrno1.cz/

Komentáře