Husovické Národní evangelické Divadlo v Bratislavě

 Publikováno: 5. 07. 2008, kategorie: Hrajeme divadlo
Velká premiéra Husovického Národního evangelického Divadla HNeD se odehrála v sobotu, 28. června, L.P. 2008 v Bratislavě na nádvoří Mirbachova paláce při příležitosti velkého ekumenického setkání křesťanů. Přežili jsme to, my i ostatní křesťané! Čtěte strhující reportáž o této události doplněnou reportážními snímky, které pořídil Ondra Hájek a které upravil a zaslal Stanley Stevenson.


Setkání v Bratislavě bylo dojemné, staří, mladí, herci i doprovod, všichni se
šťastně sešli v určenou hodinu na určeném místě.


Vše pozorovali tajní agenti, kterými se centrum Bratislavy jen hemží a kteří jen
podtrhují tu celkovou pohodu, která v uličkách a na náměstích starého
bratislavského města panuje a kterou my v Brně nikdy nedosáhneme.


Jen co herci usedli na lavičku na nádvoří paláce, hned začali vybalovat
kostýmy, rekvizity a vše, co umělci ke své produkci potřebují.


Hudební složka je nedílnou součástí celého představení, především si však
nesmíme poplést pořadí písní, poplést melodii a zapomenout slova.


Soustředění herců je značné, ještě vyladit poslední repliky a můžeme jít na
to!


Diváci se sešli opravdu v hojném počtu, ani jsme to nečekali… Ta kašna se hodí
- v Brně máme kinokavárnu, v Bratislavě je divokoupák.


Takže napřed malá geografická příprava. Kdo ví, kde je Brno? V Brně máme
čtyři evangelické sbory. Jmenují se Brno – jedna, Brno – dva, Brno – Židenice a
nejmenší z nich je Brno – Husovice.


Vážené sestry, vážení bratři… vážené sestry, vážení bratři….. ehm, vážené
sestřenice, vážení bratranci, vážené matky, otcové, vážení strýcové, babičky,
prasynovci…
Zadrž, bratře presbytere
, nebo tady budeme do večera! Máme se přece
představit!


Dyž scete, tak tady můžete hodit svý čučo na tradiční třásně husovický kchoc.
(Tuná si môžete pozrieť tradiční ženský kroj. Tradiční mužský kroj si pozrieť
nemôžete, lebo brat, ktorý mal prísť v kroji, má angínu a zostal doma.)


Nejprve vám, milé laskavé publikum, představíme členy našeho uměleckého
souboru
. Tato herečka zde, umělkyně tragických rolí, jejíž jméno Dita jest,
zastává roli ubohé matky, jejíž dcera na smrt nemocná jest a v horečkách
vysokých právě blouzní. A toto dítě zde, Klára jménem, ubohé to dítko
ztělesňuje.
Bratranec Richard si ve volných chvílích zahraje Petra,
který též Skálou zván jest a na němž celá naše církev stojí. A nakonec role
nejhlavnější. Našeho Mistra a Pána, Ježíše Krista, velebeného i
ukřižovaného, představuje pan Superstar, Joachimo Hájo!


Velevážené publikum, začíná první dějství. Nyní vidíte milého a váženého
apoštola Petra, jak si s Ježíšem na procházku vyrazili a právě k obci jménem
Kafarnau přicházejí. Ale dnešní odpoledne určitě nebude klidné, co se to děje
, kdo to sem běží?


Dcera má teplotu…. tak vysokou teplotu…. moc vysokou teplotu…. příšerně
vysokou teplotu.


Nyní tady Petr a matka podrží nemocnou, Ježíš přichází, soustředí se, zvedá
ruce. Moment, ještě není zcela soustředěn… Prosím o laskavé strpení, nehlučte,
netlačte se. Tak ještě jednou. Ježíš se soustředí, ještě více se soustředí,
zvedá ruce a?


Vážení televizní diváci, hlásíme se živě z jeruzalémského chrámu, kde
právě došlo k vážnému incidentu. Nějaký občan jménem Ježíš doprovázený dvanácti
kumpány narušil poklidný průběh velikonočních trhů, které byly povoleny nejvyšší
radou.


A už tu máme před kamerou představeného našeho chrámu, jinak také ředitele
tržnice pana Abrahama. Můžete nám, pane Abrahame, k tomu něco říct.


Vezměte a jezte, toto jest tělo mé. (Večeři Páně snímala i nějaká jiná
konkurenční televize, že by CNN?)


Velevážené obecenstvo, naše umělecká tragédie vrcholí, Ježíš Nazaretský, král
židovský je ukřižován.
Davy obdivovatelů jsou pryč. Happyend se nekoná.


Díky našim technikům se podařilo zprostředkovat rozhovor s očitým svědkem,
kterým je veřejnosti již poměrně známý setník Postumius Agrippa. Pane
setníku, co si o tom všem myslíte?


A to je všechno nejpodstatnější. Loučí se s vámi Markéta Tobiášová, televize
Nova, Jeruzalém.


A je tady konec, publikum bylo báječné, všichni tleskali a tak jsme sfoukli i
přídavek. A pak rychle pryč z jeviště. Následovalo loutkové divadlo v
maďarštině!

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.