Výlet na hřbitov

 Publikováno: 15. 05. 2007, kategorie: Výlety a tábory


Dlouho byla očekávána tato příležitost, totiž podívat se na Židenický židovský hřbitov.
Bylo nás docela dost, kdo jsme se na tuto návštěvu těšili.

A tak jednoho dne kýžený okamžik konečně nastal.

Možnost prohlédnout si židovský hřbitov nám nabídla Milča Hauserová. Domluvila to se svým švagrem, který zastává funkci správce tohoto hřbitova.

Okamžitě jsme se začali na tuto akci těšit. A také jsme tušili, že když budeme mít takového průvodce, že to nebude jen tak…

O vrata židovského hřbitova se opíralo slunce a zlepšovalo naši už tak dost povznesenou náladu. A hned na úvod je třeba říci, že skutečnost ještě překonala naše očekávání. Milča nám, pochopitelně, našeho průvodce řádně představila. Pan Petr Špunar je člověkem navýsost zkušeným a vzdělaným, a tak se nám dostalo informací co jen jsme ráčili. Mohli jsme dokonce i fotografovat, ale za sebe říkám, že jsou to jen takové illustrace.

Genius loci tohoto i všech dalších židovských hřbitovů nelze postihnout na jedno nakráčení dovnitř za plného slunce. I když lákavých objektů kolem habaděj a slunce si ve stinných uličkách hraje se světlem naprosto magicky. A tak jsem po počátečních rozpacích nafotil alespoň jakousi reportáž.

Procházeli jsme se hřbitovem za velice zasvěceného průvodcovského výkladu pana správce. Za ta léta tam zná každý kámen. Ale pro nás byly zajímavé hlavně informace o židovských pohřebních zvycích, o nenaplněných honosných hrobkách bohatých židů, jejichž rodiny se nikdy nevrátily z koncentračních táborů, o hrobech našich slavných židovských spoluobčanů, o dnešním stavu pohřebnictví v české židovské obci…. Tento hřbitov byl založen již v roce 1852 a tak historie je bohatá.

Ze všeho kolem byla znát veliká úcta židů k zemřelým. Naplňování jejich touhy po stejně uctivém a řádném pohřbu označil pan správce za jeden ze svých dominantních úkolů. Ač sám není žid, nashromáždil mnoho vědomostí o židivském pohřebnictví a dokonce se naučil i “pohřební” hebrejštinu. Odnesli jsme si nejen velký zážitek, ale také pocit úcty k židovskému pohřebnictví, no a samozřejmě i k panu správci. Židé a židovská kultura i náboženství jsou pro nás kořenem, ze kterého vyrůstá i naše víra.

Text a foto Ivan

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.