Začínat bohoslužby v 9 nebo v 9:30?

 Publikováno: 15. 09. 2011, kategorie: Zbývající
098-2Autor: Štěpán Hájek
Foto: těžko říct

Tradičně začínají naše bohoslužby v 9:00, ale opakovaně se objevují návrhy začínat v 9:30. Staršovstvo už několikrát o této věci jednalo, ale názory presbyterů se rozcházejí. Proto…se staršovstvo rozhodlo svolat mimořádné sborové shromáždění, které rozhodne. Toto se bude konat v neděli 23. 10. při bohoslužbách.
Argumenty pro začátek v 9:30 jsou tyto: v neděli se nechce lidem brzo vstávat, rodiny s dětmi by se lépe vypravily, ti, kteří dojíždějí zdaleka, by změnu uvítali. Argumenty pro začátek v 9:00: je to zavedené, nezkrátí se neděle, lidé mohou jít na kafe, pozdější začátek neznamená, že někteří přestanou chodit pozdě.
Hodina začátku samozřejmě není nic zásadního, ale máme svobodu sami si rozhodnout, jak to chceme. Ty, kteří budou přehlasováni, prosím, aby mínění většiny přijali vlídně a neztráceli elán. Hlasovat mohou pouze členové sboru starší 18 let. Tak uvidíme.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.