3. představení – Stephanuskirche (garden party)

 Publikováno: 5. 09. 2007, kategorie: Hrajeme divadlo


Vrcholem celého divadelního snažení se stalo třetí představení, které se odehrálo na garden party večer po slavnostních bohoslužbách ve Staphanuskirche. Velkou výhodou bylo, že diváci byli nejprve vybaveni pokrmy a nápoji, které potřebovali v klidu zkonzumovat, tudíž pěkně seděli na lavičkách u stolků a neutíkali.

I přes náročné světelné podmínky se Jonášovi podařilo nafotit několik dokumentárních fotografií, které dokumentují vskutku neformální charakter celé akce.

Obecenstvo bylo složeno nejen z českých a moravských účastníků Kirchentagu, alepředevším z členů místního evangelického sboru, kteří se dostavili v hojném počtu. Z oficiálních hostů můžeme jmenovat jak zástupce Ekumenické rady církví, tak i zástupce naší synodní rady vedené samotným seniorem Joelem Rumlem. Příležitost k ostudě se tudíž zněkolikanásobila.

Konzumace dobrot a umění byla (jak ukazuje dolní obrázek) provázána lépe než třeba v Kinokavárně.

Kdo nemohl unést sílu uměleckého zážitku (případně z technických důvodů seděl zády k jevišti) přišel o hodně – třeba o zázračné léčení nemocného dítěte.

Poslední obrázek pak ukazuje skutečnou raritu a tou je reálný televizní playback. Nebohá Marta, která hrála redaktorku CNN ztratila před představením hlas a jen tiše sípala. Všimněte si hocha v modrém tričku uprostřed, který něco čte. To je playback – pomocný herec čte anglický text a Marta jen otvírá ústa. Myslím, že nikdo nevěřil, že to je jen improvizované řešení, asi si mysleli, že to do hry patří. Ostatně ani se jim nedivím.

Od začátku zkoušek panovala obava, zda hra vedená v lehce humorném tónu a v postmoderním balení nebude pro německé publikum poněkud exotická. Nakonec ale mohu ocitovat názor jednoho místního diváka: “Moc se mi to líbilo, dostali jsme lekci pravého českého humoru.” Doufám, že jsem si to správně přeložil….

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.