STARŠOVSTVO 4.4.2002

 Publikováno: 6. 04. 2002, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

 • Z každé schůze staršovstva budou zpracovány stručné informace, vyvěšeny na nástěnce a zveřejněny na internetu.

 • Na dalších 10 let jsme zaplatili hrob manželů Bohatcových, kteří věnovali tento dům církvi. Hrob je téměř zničen, pokusíme se uvést jej do alespoň trochu přijatelného stavu.
 • Do provozu byla uvedena nová verze internetových stránek, která má umožnit přístup zaregistrovaných k diskusi a snadné vkládání článků, informací atd. Stará verze je nadále přístupná.
 • Festival “Velikovánoce” byl hodnocen vcelku pozitivně, příště chceme vzít organizaci akce na svá bedra.
 • Průběh velikonočních svátků, včetně pondělního výletu do Hustopečí a Lednice, byl přijat s povděkem a bez dalších připomínek.
 • Za 2. náhradníka delegáta na konvent byl (po V. Zikmundovi, M. Šidlové a J. Klimkovi – v minulé schůzi) zvolen Ivan Cimr.
 • Staršovstvo ustavilo komise stavební (vedoucí M. Hadlač), internetovou (J. Klimek), kulturní a sportovní (Š. Hájek), informační (V. Dadáková). Zájemci o práci v těchto komisích se mohou přihlásit u vedoucích. Je také třeba věnovat zvýšenou pozornost Křesťanské službě.
 • Program letošního ročníku Husovického dvorku je již připraven.
 • V neděli 14.4. přijme senior Pavel Kašpar slib staršovstva. Počítá se s rozhovorem seniora se staršovstvem po bohoslužbách a skončení programu Dvorku.
 • Od 1. září bude jeden rok v našem sboru vykonávat jáhenskou praxi Pavel Čmelík.
 • Novými členy sboru se stali Ludmila, Marek a Marika Kovářovi přehlášením ze sboru v Olešnici.
 • Započal rozhovor o problematice sborových prostor seznámením s předchozími usneseními a dalšími písemnostmi. Zvažujeme různé varianty dalšího postupu.
 • Vzhledem k opakovanému výskytu zlodějiny bude na schodišti do prvního patra instalována mříž.
 • Dvakrát do roka se bude konat v našem sboru pastorální konference brněnského seniorátu, poprvé však až na podzim t.r.
 • V neděli 7.4. začíná sbírka na Jeronymovu jednotu na archy (a potrvá do konce května).
 • Plánujeme uspořádat besedu o financích ve sboru.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.