„Internet: nové fórum pro hlásání evangelia“

 Publikováno: 11. 05. 2002, kategorie: Zbývající


POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II.
K XXXVI. SVĚTOVÉMU DNI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
12. KVĚTNA 2002

Věřím, že vás zaujme tento pohled za ohrádky naší církve…Dokument, který ve formátu *.rtf naleznete zde.

Přinášíme několik ukázek:

Nový kybernetický svět vybízí církev k velkému dobrodružství využití jeho výkonnosti, aby zvěstovala evangelní poselství. Tato výzva tvoří podstatu významu, kterého na počátku tohoto tisíciletí nabývá následování Krista a jeho příkaz „Zajeď na hlubinu“: Duc in altum! (Lk 5,4)

Dovolte mi, abychom si nakonec v těchto obtížných dobách položili jednu otázku: Co můžeme udělat pro to, abychom zajistili, že tento obdivuhodný nástroj, který se původně zrodil pro vojenské účely, bude nyní sloužit míru? Může podporovat kulturu dialogu, účasti, solidarity a smíření, bez níž mír nemůže vzkvétat? Církev věří, že to možné je. Aby zajistila tuto skutečnost, je rozhodnuta vstoupit do nového „fóra“ vyzbrojena evangeliem Krista, který je Knížetem Pokoje.

V tento Světový den sdělovacích prostředků vybízím celou církev, aby odvážně překročila onen nový práh a „zajela na hlubinu“ v internetové síti tak, aby nyní, stejně jako v minulosti, mohlo intenzivní působení evangelia a kultury ukázat světu „Boží velebnost, která je na Kristově tváři“ (2 Kor 4,6).

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.