STARŠOVSTVO 7.5.2002

 Publikováno: 11. 05. 2002, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

  • Do sboru, a tím i do ČCE, byli přijati manželé Pavel a Lenka Horákovi z Lesné, Vyhlídka 4.

  • V pondělí 13.5. v 19,30 se uskuteční první zkouška pěveckého sboru dětí a mládeže. Bude třeba dohodnout vhodný čas zkoušek.
  • V neděli 12.5. poslouží kázáním br. Pavel Čmelík a 26.5. sestra Ester Marková.
  • Na seniorátní rodinnou neděli 26.5. v Kloboukách vypravujeme spolu s židenickým sborem autobus.
  • Staršovstvo projednalo způsob úhrady odvozu komunálního odpadu a poplatků za telefon.
  • Pokračoval rozhovor o problematice sborových prostor. Zvažujeme různé varianty dalšího postupu.
  • Probíhá úprava hrobu manželů Bohatcových, kteří věnovali tento dům církvi.
  • Nová verze internetových stránek vzbudila kladné ohlasy. Problémy se zaregistrováním diskutujících se snad podařilo vyřešit.
  • Byl zakoupen hasicí přístroj.
  • V měsíci květnu odvedeme příspěvek do personálního fondu i celocírkevní repartice.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.