Zprávy ze schůze staršovstva 12.9.2002

 Publikováno: 13. 10. 2002, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

  • Br. farář Hájek dál administruje sbor v Nosislavi.

  • Od 1.9. nastoupil na roční jáhenskou praxi v našem sboru br. Pavel Čmelík. Staršovstvo se seznámilo s doporučeným rozsahem jeho činnosti.
  • V novém školním roce se koná konfirmační cvičení (ve sboru byla konfirmace naposledy v roce 1988). Účastní se Františka a Ondřej Hájkovi, Eva Blažková, Viktor Burian a Daniela Hadlačová. Byla zvána také Eva Vránová, zatím nepřišla. Na katechezi dospělých dochází čtyři mladé ženy, z nichž tři, Marie Veselá, Magdalena Veselá a Šárka Svobodová, se připravují na křest. V říjnu začne další cyklus, zájem mají Kateřina Vávrová a Alena Petrovicová. Na Vřešťany dochází 26 školních dětí, v Nedělní škole je jich více ještě o děti předškolní. Mládež byla posílena o konfirmandy, kteří se již účastní schůzek. Začala také biblická hodina, zde je účast výrazně nižší než před třemi lety. Zpěv a schůzky střední generace zatím nezačaly.
  • V úterý 17.9. se bude v našem sboru konat pastorální konference brněnského seniorátu. Je třeba pomoci paní farářové s obědem a pohoštěním.
  • Pro volby nového seniorátního výboru navrhujeme na seniora Pavla Kašpara (za předpokladu, že může být volen), na náměstka seniora Jana Plecháčka, na druhého náhradníka Jiřího Grubera, na náměstka seniorátního kurátora Vladimíra Zikmunda a náhradníka Miroslava Maňáka.
  • Sboru v Olešnici byl odeslán dar na pomoc postiženým povodněmi 5.000,- Kč. Další sbírka potrvá do konce září, peníze odešleme některé konkrétní jihočeské rodině.
  • Staršovstvo hodnotilo kladně průběh mimořádného sborového shromáždění. Situace se změnila v tom, že firma Citroen znovu upustila od prodeje a nehodlá zatím objekt ani pronajímat. Jsme dohodnuti, že každého čtvrt roku se budeme informovat na další vývoj. Nepouštíme ze zřetele ani další možnosti, které by se mohly naskytnout. Je nutno myslet též na nutné opravy našeho stávajícího objektu. Stavební fond, který ustavilo sborové shromáždění, bude otevřen po vytištění informativních letáků pro členy a příznivce sboru.
  • V neděli 22.9. po bohoslužbách se koná mimořádná schůze staršovstva

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.