Zprávy ze schůze staršovstva 10.10.2002

 Publikováno: 13. 10. 2002, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

  • Sbírka na pomoc postiženým povodněmi vynesla 16.800,- Kč a bude odeslána na účet zřízený synodní radou. Komise synodní rady přiděluje peníze potřebným po zjištění všech okolností a zodpovědném uvážení.

  • Na střediska Diakonie ČCE v Brně a Kloboukách přispějeme stejnou částkou jako loni.
  • V uplynulém měsíci zemřela Ludmila Lukášová, sňatek uzavřeli Jiří Šantavý a Alena Petrovicová.
  • Delegáty na konvent brněnského seniorátu jsou V. Zikmund a M. Šidlová, náhradníky J. Klimek a I. Cimr. Staršovstvo se vyjádřilo k navrhovaným změnám církevního zřízení a navrhlo kandidáty do seniorátního výboru a synodní rady.
  • Byl založen Fond manželů Bohatcových, kde se budou shromažďovat finanční prostředky na rozšíření sborových prostor. Děkujeme Petru Kadlecovi a manželům Kovářovým za bezplatný tisk informačního letáku. Tento leták je příchozím k dispozici, ostatním bude rozeslán spolu s adventním sborovým dopisem. Fond má číslo účtu 1341673339/0800, variabilní symbol: přidělené nebo rodné číslo (event. jeho první část), specifický symbol 7.
  • Staršovstvo vstoupí do dalšího jednání s firmou Citcar, s.r.o., o pronajímaných budovách a pokusí se zjistit další záměry firmy. Zabýváme se také možností koupit jiný pozemek poblíž sborového domu. Staršovstvo požádá o setkání svých zástupců se starostkou Úřadu městské části Brno-Sever.
  • V nejbližší době budou vyměněna topná tělesa v modlitebně.
  • Začíná se chystat dětská vánoční hra. Počítáme s jejím provedením opět ve stacionáři Naděje a v divadle Husar.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.