Zprávy ze schůze staršovstva 13.2.2003

 Publikováno: 19. 02. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva

 • Po vyjasnění stanovisek se sešli ke společnému jednání zástupci našeho staršovstva a sboru Brno I ve věci hudebních nešporů v Červeném kostele. Výsledkem této konzultační schůzky jsou koncerty s kázáním 6.4., 4.5. a 1.6. (vždy 1. neděle, začátek v 19,30). Na propagaci a finančním krytí se budou oba sbory podílet rovným dílem. V přípravné skupině nás zastupují J. Klimek a V. Dadáková (V. Zikmund jako náhradník).

 • Začínají přípravy na letošní ročník Husovického dvorku. Program nelze ještě konkretizovat, neboť zatím nevíme, zda bude vyhověno naší žádosti o grant MK ČR. Jisté je, že první akce proběhne v neděli 6.4. Vystoupí studenti katedry neslyšících Divadelní fakulty JAMU, pořad o Husovickém dvorku bude natáčet Česká televize.
 • Staršovstvo připravovalo program výročního sborového shromáždění, které proběhne v rámci bohoslužeb 16. března.
 • S povděkem kvitujeme, že se rozrostla skupina učitelů, resp. učitelek Nedělní školy. Přípravky budou 1x měsíčně, patrně 4. čtvrtek v měsíci, v 19,30 nebo 20 hod.
 • V březnu se poprvé sejde tzv. „Debatní klub“. Chceme se setkávat jednou za měsíc nad předem ohlášeným tématem, často i s pozvaným hostem. Debatní klub se bude scházet pravděpodobně 3. čtvrtek v měsíci, také v 19,30 nebo 20 hod. Téma pro březnové setkání zní: „Jak mluvit s dětmi o víře“.
 • Evangelická akademie nám zapůjčila zvukovou aparaturu.
 • Staršovstvo objednalo generální opravu stávajících varhan. Uvažujeme o jejich prodeji a koupi nového nástroje. Sbor obdržel darem přenosný keyboard. V současné době používáme k doprovodu digitální piano Clavinova, zapůjčené Divadlem Husa na provázku. Dále sbor vlastní akustický klavír a dvě harmonia. O případných prodejích a koupích se bude dále jednat.
 • Staršovstvo žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro práci s dětmi a mládeží. Pokud peníze dostaneme, budou využity na novou klubovnu.
 • Připojujeme se k akci „Kmotrovství“. Rodině po zemřelém br. faráři Skálovi budeme přispívat částkou 1.000 Kč jednou za čtvrt roku (prozatím po dobu 1 roku).
 • V nejbližší době bude provedena oprava střechy (oplechování, vikýře apod.)
 • S ohledem na případ povodní bude uzavřeno nové pojištění sborového domu.
 • Presbyterní konference se koná 15.3. v Blahoslavově domě v 9 hod.
 • Stav Fondu manželů Bohatcových k poslednímu lednu: 60.550,- Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.