Zprávy ze schůze staršovstva 13.3.2003

 Publikováno: 14. 03. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

 • V neděli 16.3. se koná výroční sborové shromáždění.

 • V neděli 23.3. bude přijata do sboru Štěpánka Horáková, dcera Pavla a Lenky Horákových.
 • Ve čtvrtek 27.3. se sejde poprvé „debatní klub“. Naším hostem bude farář Tomáš Trusina zBenešova u Prahy, který nás uvede do tématu „Jak mluvit s dětmi o víře“.V dubnu bude debatní klub ve čtvrtek 24.4. Diskutovat budeme o ochraně přírody, v úvodu promluvíPavel Čmelík na téma „Naši ptáci a ochrana přírody“. Začátek debatních klubů byl stanoven na19,30.
 • Staršovstvo souhlasí, aby 13.4. byly pokřtěny Kateřina Vávrová, Kateřina Fojtíková aLenka Svobodová, které se účastní katecheze dospělých, a přijímá je tak do Českobratrské církveevangelické.
 • Staršovstvo vyslechlo zprávu J. Klimka a V. Dadákové o zajištění propagace na hudebnínešpory v Červeném kostele.
 • Program letošního ročníku Husovického dvorku je připraven, plakát bude vyroben vnejbližších dnech. Zprávu o přidělení či nepřidělení grantu ministerstva kultury obdržíme po 15.březnu.
 • Staršovstvo dále jednalo o klávesových nástrojích ve sboru a neučinilo dosud v této věcižádné závazné rozhodnutí.
 • Žádost o dotaci na Jihomoravský kraj pro práci s dětmi a mládeží byla v termínu podána.Po sdělení výsledku svolá staršovstvo sborovou besedu, kde budeme diskutovat o dalších krocích votázce sborových prostor.
 • Probíhá oprava střechy sborového domu. Práce provádí firma Ondráček.
 • Sbírku na církevní tisk vykonáme v neděli 23.3. a sbírku na hospic Citadela v neděli 6.4.
 • Stav Fondu manželů Bohatcových k poslednímu únoru: 68.680,- Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.