Zprávy ze schůze staršovstva 15.5.2003

 Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

 • Proběhl rozhovor o distribuci sborových dopisů a revizi kartotéky. Počítá se s vytvořením obvodů, které připadnou jednotlivým presbyterům (a dalším dobrovolníkům).
 • V červnu nebude rodinná neděle 1.6., nýbrž na závěr školního roku – 29.6.
 • Další debatní klub bude ve čtvrtek 22.5. v 19,30 na téma “Ach ta škola”. Hostem bude Marie Kalábová, vrchní školská inspektorka ČR.
 • Ve čtvrtek 29.5. je svátek nanebevstoupení. Bohoslužby budou namísto biblické hodiny, tedy v 17,30.
 • Datum konfirmace bylo stanoveno na 22.6.
 • Sbor obdržel (zatím neoficiálně) dotaci z Jihomoravského kraje na práci s dětmi 200.000,- Kč. Tyto peníze chceme použít na stavbu klubovny. V příštích týdnech bude vytvořena nástěnka s návrhy stavby – tak aby se členové sboru mohli k jednotlivým studiím písemně vyjádřit. Na schůzi 12.6. budou všechny náměty vyhodnoceny a staršovstvo předloží svůj návrh mimořádnému sborovému shromáždění, které svolává na neděli 15.6.
 • Podle sdělení stavebního úřadu bude na klubovnu vydáno stavební povolení bez problémů, na stavbu sálu v zahradě však nikoli – překážkou je tzv. koeficient zastavěnosti.
 • Staršovstvo přispěje mládežníkům, kteří se zúčastnili školky mládeže v Nosislavi, částkou 160,- Kč.
 • V červnu vykonáme sbírku solidarity sborů. (Peníze jsou určeny pro sbory, které nejsou schopny odvádět předepsanou částku do personálního fondu.)
 • Sbírka na Jeronymovu jednotu zatím nedosahuje výše z předchozích let. Vzhledem k tomu, že v přístím roce budeme patrně žádat o příspěvek, bylo by vhodné letos vybrat podstatnější částku.
 • Stav Fondu manželů Bohatcových k poslednímu dubnu: 77.680,- Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.