Zprávy ze schůze staršovstva 19.6.2003

 Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

  • Neděle 29.6. bude dětská (na závěr školního roku), přestože některé děti patrně již odjedou na prázdniny.
  • Debatní klub se sejde ve čtvrtek 26.6. v 19,30 k libovolnému popovídání (bez hosta).
  • Hudební nešpory v Červeném kostele budou na podzim pokračovat (vždy 1. neděli v měsíci v 19,30).
  • Staršovstvo připravovalo konfirmační slavnost (22.6.).
  • Husovičtí vřešťani se zapojili do projektu Adopce na dálku. Budou podporovat pětiletého Tonny Tammale z Ugandy. Příspěvek na jeho školní docházku činí 7.000 Kč ročně. Děti a mládež budou vybírat 20 Kč měsíčně. Pokud potřebnou částku nevyberou, staršovstvo ji dorovná ze sborových prostředků.
  • Letní tábor se uskuteční 16.-26.8. v Olešinkách. Prosíme rodiče o pomoc při bourání tábora ve dnech 26. a 27.8.
  • Staršovstvo vzalo na vědomí usnesení sborového shromáždění, které schválilo návrh staršovstva stavět klubovnu na místě stávajících kůlen v investici max. 650.000 Kč. Stanovilo další postup – zadání projektu P. Horákovi nebo J. Markovi (22.6.), jednání s Citcar s.r.o. (24.6.), výběr z nabídky montovaných domků (29.6.) a předložení projektu ke stavebnímu řízení (do konce července).
  • Staršovstvo potvrdilo smlouvu o půjčce z automobilového fondu SR f. Hájkovi a ručí za splátky i termíny.
  • Sbírku solidarity sborů vyhlašujeme na neděli 29.6.
  • Stav Fondu manželů Bohatcových k poslednímu květnu: 84.980,- Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.