Konfirmační kázání 22.6.2003

 Publikováno: 4. 07. 2003, kategorie: Kázání, Konfirmace


Text kázání, které zaznělo 22.6. 2003 při konfirmační slavnosti.

Fotky ze slavnosti najdete zde.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Kolosenským 2, 6-7

Milí konfirmandi, bratři & sestry,

  apoštol tu oslovuje ty, kteří přijali Krista Ježíše jako svého Pána. Tedy pravděpodobně nás; byli jsme pokřtěni v jeho jméno, ke svému křtu se hlásíme, říkáme si křesťané, kristovci. Je to vlastně dost zvláštní formulace přijmout Krista Ježíše jako Pána. Vždyť evangelium je především dobrá zpráva, že v Kristu jsme přijati my! Že před Bohem máme svou cenu, svou hodnotu, že s námi počítá, že nás miluje, že se pro nás nasazuje až k smrti. “Ježíš hříšné přijímá”, v Kristu jsme přijati jako lidé se svými vinami a chybami; jsme přijati ke stolu, do společenství s hostitelem, milujícím a rozdávajícím. A teď je tu řeč o tom, že my Krista přijímáme, máme přijmout jako Pána. Ten vztah je zřejmě – má být – oboustranný, obousměrný. Musí každý sám učinit rozhodnutí, zda nabízenou milost přijmeme či nikoliv, zda se milujícímu hostiteli odevzdáme, zda ho přijmeme do srdce a budeme jeho. To je první krok víry – zda chceme mít právě Krista Ježíše za svého Pána. Svět je plný sil a vlivů, mocností a mocí, které si na nás dělají a ještě budou dělat nárok – budeš nad tím vším mít mistra svého, Pána milostivého, přítele drahého, který pro lásku nechal se zabít?

  Ale – píše apoštol – když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm žijte. Když jste učinili ten první krok, když jste se rozhodli pro Krista jako vladaře srdce svého, když vyznáváte, že právě on, přítel hříšníků, je Pánem nad všechny pány, králem nad všechny krále, pak v něm – v jeho lásce, v jeho duchu, v jeho díle – opravdu žijte. To je zajímavé: apoštol zřejmě brzy přišel na to, že se dá vyznávat Ježíše jako Pána, nosit ho v srdci, chválit ho od rána do večera, a přitom v něm nežít. To je cosi divného na křesťanské víře, že může dobře vypadat jako hluboká a zbožná, a přitom být zpovrchněna, vyprázdněna, míjet se svým smyslem. Pokud zůstaneme jen u liturgicko-náboženského vyznávání – a klidně přitom může naše srdce přetékat chvalami a produkovat neuvěřitelné výrony ducha – pakliže nebudeme v KJ žít, pak je to málo a na nic. Nejde jen o náboženství, nejde jen o zbožnost, jde především o život. Žijte v Kristu Ježíši!

  Co znamená žít v Kristu Ježíši? O tom právě mluví ta epištola Kolosenským a není vůbec marné si ji z tohoto hlediska přečíst celou. Ale nebojte se, nebudu vám ji teď celou číst – když to zestručním a shrnu: jde o život z pravdy a v lásce. Žít v Kristu Ježíši znamená žít z pravdy a v lásce. Takto nám má být Kristus Ježíš Pánem až do praktických, konkrétních okamžiků naší každodennosti.

  V něm (v PJK) zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

  Člověk se může všelijak klátit ve větru, všelicos také může během života budovat, ale vždycky velmi záleží na tom, z čeho člověk vyrůstá a na čem staví, jaký základ je položen. Jsou-li základy dobré a kořeny pevné, může si pak troufnout i do smělých experimentů, do ruchu světa, do bludišť lidské nepřízně. Ti, kteří z domova, z dětství, od rodičů i dalších načerpali solidní základ, mají na čem stavět a co rozvíjet. A právě tak, ba ještě víc, je- li naším základem Kristus Ježíš, jestliže on je tím pramenem, tím zdrojem, z něhož v životě čerpáme, pak se můžeme pevně držet své víry a nenechat se ošálit všelijakou prázdnotou či klamem.

  Milí konfirmandi, byli jste nějakým způsobem, jakž takž, vyučeni ve víře. Jestliže teď opravdu zakořeníte v Kristu a na něm postavíte své základy, pak máte nejlepší předpoklady a velkou šanci pro další život. Můžete žít v Kristu, žít z pravdy a v lásce. Amen

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.