Zprávy ze schůze staršovstva 9.10.2003

 Publikováno: 28. 11. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

 • Staršovstvo vyslechlo informace Petra Konvalinky o možnosti připojit Vřešťany organizačně k YMCA a toto připojení podpořilo. Bude založen místní klub YMCA Brno – Husovičtí vřešťani.
 • Novým členem sboru se stal br. Otakar Strnad, Milénova 10, Brno-Lesná.
 • V sobotu 11.10. se v našem sboru uskuteční seniorátní setkání učitelů nedělní školy. Prosíme o pohoštění účastníků.
 • Svátek díkčinění budeme slavit v neděli 19.10. Bude vysluhována večeře Páně a sbírku věnujeme spolu s ostatními sbory na sociální a charitativní pomoc.
 • Zpěv dětí a mládeže povede sestra Dorotka Kellerová. První zkouška se koná v pondělí 13.10. v 19,30.
 • Příští debatní klub bude ve čtvrtek 30.10. v 19,30 na téma “Sakrální stavby současnosti” s hostem PhDr. Karlem Rechlíkem.
 • V neděli 2.11. bude do sboru přijata Lenka Merclová (požehnání), v neděli 9.11. bude pokřtěn David Procházka.
 • Termín jednání konventu brněnského seniorátu byl přesunut na 6.12.
 • Firma Citcar požádala o odklad bourání zahradního domku. Bylo zahájeno stavební řízení na stavbu klubovny, dne 21.10. proběhne místní šetření stavebního úřadu.Je třeba zajistit stavební firmu na vykopání základů.
 • Ve středu 15.10. slaví 10 let trvání středisko Diakonie Hrnčířská.
 • Po celý listopad potrvá sbírka na Českou biblickou společnost: Bible pro Kubu.
 • Staršovstvo souhlasí se změnou začátku biblických hodin – v 18,00.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.