Zprávy ze schůze staršovstva 13.11.2003

 Publikováno: 11. 12. 2003, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

 • Na první adventní neděli 30.11. se budou konat bohoslužby tak jako vloni v divadle Husar na Dukelské ulici. Dětská neděle se přesunuje ze 7.12. na 30.11. Spolu s dětmi budeme slavit i večeři Páně.
 • Shromáždění o svátcích: 21.12. ve 14,30 dětská slavnost; 24.12. v 15 h vánoční rozjímání; 25.12. v 9 h bohoslužby s večeří Páně; 31.12. v 15 h; 1.1. v 9 h s večeří Páně.
 • Novými členy sboru se stali Blahoslav a Kateřina Rozbořilovi s dcerou Barborou Karáskovou, Borky 36, Brno-Maloměřice.
 • Listopadový debatní klub se koná ve čtvrtek 27.11. s děkanem DiFa JAMU PhDr. Josefem Kovalčukem na téma “Divadla velká i malá”. Začátek v 19,30 hod.
 • Požádali jsme ministerstvo kultury ČR o grant na Husovický dvorek 2004.
 • Zakládáme místní klub YMCA – Husovičtí vřešťani. Z řad dospělých členů sboru se členy YMCA stávají Petr Konvalinka, Tomáš Zikmund a Štěpán Hájek; mohou se připojit i další.
 • Zahradní domky, do června pronajímané firmě Citcar, byly zbourány. Firma Žitný kromě bourání a odvozu sutě zajišťuje sanaci odkryté zdi, která je ve špatném stavu, výstavbu zadní zdi klubovny a vybudování základů nové klubovny. Tyto náklady se odhadují na cca 290 tisíc. Základy zatím nelze kopat, neboť stavební řízení bylo přerušeno vzhledem k námitkám souseda p. Hrubého, který má zákonnou možnost obrátit se na soud. Pokud tak neučiní, stavební úřad vydá po 24.11. stavební povolení; pokud tak učiní, bude záležet na rychlosti soudního řízení. Využití dotace do 31.12. bude staršovstvo řešit vedle plateb dosavadních prací nákupem materiálu (sruboviny) od firmy OK Pyrus, u které jsme stavbu klubovny objednali.
 • Stav Fondu manželů Bohatcových k 31.10.: 104.980 Kč. Máme-li vyúčtovat dotaci na stavbu klubovny za pomoci tohoto fondu, je třeba částky 200.000 Kč. Zbývá tedy shromáždit k tomuto účelu 95.020 Kč.
 • Celkové náklady na zbourání zahradních domků a stavbu nové klubovny se odhadují v tuto chvíli na cca 710 tisíc.
 • Středisku Diakonie v Kloboukách přispějeme částkou 2.000 Kč a středisku Diakonie Hrnčířská 3.000 Kč.
 • Jednu nedělní sbírku věnujeme sboru v Hor. Vilémovicích jako výraz vděčnosti za poskytování každoročního podzimního útočiště Husovickým vřešťanům.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.