Zprávy ze schůze staršovstva 8. 1. 2004

 Publikováno: 11. 03. 2004, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

  • Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění na neděli 14.3.
  • Dotace Jihomoravského kraje na stavbu klubovny byla v prosinci proinvestována. Stavební práce pokračují, klubovna má být hotova do konce května.
  • V příští schůzi staršovstva se bude diskutovat o úpravě modlitebny. Cílem je nalézt shodu v dlouhodobém výhledu a vytvořit projekt, který budeme postupně (v závislosti na finančních možnostech) realizovat. Na základě diskuse vyhotovíme zadání pro vypracování odborných studií. Konečný projekt bude schvalovat sborové shromáždění.
  • Staršovstvo přijalo několik opatření k lepšímu zabezpečení sborového majetku. (Během svátků se zloději opět pokusili o krádež.)
  • Stav Fondu manželů Bohatcových k 31.12.2003: 163.280 Kč. Dárcům děkujeme! V neděli 18.1. vykonáme sbírku na pomoc postiženému Iránu.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.