Zprávy ze schůze staršovstva 12. 2. 2004

 Publikováno: 11. 03. 2004, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůze staršovstva.

  • Staršovstvo vzpomnělo zesnulého br. Jaromíra Dusa, dlouholetého presbytera a v letech 1962-1973 kurátora našeho sboru. Pohřbu v Praze se účastnili z Husovic br. farář Hájek, br. kurátor Zikmund a sestry Ryšavá a Slabá.
  • Br. farář Hájek bude mít po dobu jarních prázdnin 1.-7.3. dovolenou. V neděli 7.3. nebude z toho důvodu rodinná neděle, kázat bude br. farář Jan Šimsa.
  • V úterý 17.2. se v našem sboru uskuteční pastorální konference brněnského seniorátu. Prosíme členy sboru, aby přispěli pohoštěním.
  • Bigbítové bohoslužby budou poprvé v neděli 22.2. v 18 hodin
  • Neděle 29. února je první nedělí postní, bude vysluhována večeře Páně. Staršovstvo diskutovalo o účasti laiků na vysluhování. Usneseno, aby s farářem vysluhoval i předem určený presbyter, nestává se to však nutným pravidlem.
  • Výroční sborové shromáždění je stanoveno na 14.3. Program – zpráva faráře, zpráva kurátora, zpráva stavební, zpráva za děti a mládež, zpráva finanční, zpráva revizorů, rozprava, schválení zpráv.
  • Hudební nešpory v Červeném kostele budou opět od dubna vždy 1. neděli v měsíci – 4.4., 2.5. a 6.6.
  • Staršovstvo díky manželům Kovářovým zakoupilo kvalitní kopírku. Pro sborové účely se kopíruje zdarma, pro soukromé za 1 Kč na stránku.
  • Stav Fondu manželů Bohatcových k 31.1.: 175.580,-

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.