Zprávy ze schůzí staršovstva 15.4. – 11.11.2004

 Publikováno: 23. 11. 2004, kategorie: Zbývající


Stručné zprávy ze schůzí staršovstva.

Zprávy ze schůze staršovstva 15.4.2004

 • Br. farář vykonal svatbu Jaroslava Suka a Michaely Palové z Křesťanského společenství. Zemřela sestra Jiřina Hynštová z Dukelské ulice.
 • Obdrželi jsme dotaci 15.000 z ministerstva kultury ČR na Husovický dvorek. Dotace se poskytuje na 70% nákladů. Abychom neprodělali, je třeba vybrat na sbírkách minimálně 7.500 Kč.
 • Datum konfirmace bylo stanoveno na 20. června.
 • Na podnět předsedy konventu J. Plecháčka se staršovstvo zamýšlelo nad návrhem tématu pro konvent a navrhlo toto: “Perspektivy evangelické církve v 3. tisíciletí”.
 • Firma OKPyrus začala se stavbou srubu. Podle smlouvy má být srub k vidění 15.5. ve firmě, na pracovišti v Čechyni u Rousínova. Teprve poté bude smontován u nás. Firma má požadavky na připravenost zednických prací, dodělávky zajistí firma Žitný.
 • K zaplacení všech prací na stavbě klubovny se nedostává 180.000 Kč, které je třeba shromáždit do 30.6. Tuto situaci bude staršovstvo řešit (vedle pokračujících sbírek a darů) půjčkami od členů sboru.
 • Vzhledem k havarijní situaci plynového rozvodu musíme se ještě letos pustit do opravy modlitebny. Staršovstvo žádá na tento účel Jeronymovu jednotu o dar ve výši 50.000,- Kč.
 • Pojistka u Allianz bude zrušena a uzavřena nová u pojišťovny Generali.
 • Stav Fondu manželů Bohatcových k 31.3.: 195.130,- Kč. (Vše proinvestováno.)

Mimořádná schůze 29.4.

 • rozhodla v žádosti o dar Jeronymovy jednoty navýšit částku z 50 na 200 tisíc Kč.

Zprávy ze schůze staršovstva 13.5.2004

 • Datum konfirmace bylo vzhledem k zasedání seniorátní Jeronymovy jednoty 20.6. posunuto o týden později, tj. na 27.6.
 • V neděli 6.6. se uskuteční v Silůvkách seniorátní rodinná neděle. Proto tuto neděli budou v našem sboru běžné bohoslužby. Rodinná neděle v našem sboru bude 20.6.
 • Staršovstvo jednalo o efektivnější činnosti Křesťanské služby a roznášení sborových dopisů. Chce zavést systém důvěrníků, kteří budou mít na starosti konkrétní osoby. Členové sboru, kteří by měli zájem stát se takovými důvěrníky, jsou vítáni.
 • Naše žádost o dar Jeronymovy jednoty 200.000 Kč bude patrně postoupena do ústředí, a tedy posuzována až na podzim. Abychom se mohli pustit do nutných oprav modlitebny již v létě, rozhodlo se staršovstvo požádat Jeronymovu jednotu o půjčku 100.000 Kč. V modlitebně plánujeme nový rozvod plynu a elektřiny, sanační omítky, nové topení a osvětlení, a také úpravu celkového vzhledu.
 • Staršovstvo souhlasí s předloženým projektem občanského sdružení Prothymia, které se pokouší získat finanční prostředky na vybavení a vnější úpravy nové klubovny.
 • Sbor obdržel dotaci Jihomoravského kraje na zakoupení klávesového nástroje a nábytku do nové klubovny 41.600 Kč, na “bohoslužby v jiném rytmu” 7.200 Kč a na pobyt dětí v Krkonoších 20.800 Kč.
 • Na Fond manželů Bohatcových bylo dosud vybráno 200.430 Kč.

Zprávy ze schůze staršovstva 10.6.2004

 • Staršovstvo opět projednávalo fungování křesťanské služby. Pracuje se na vytvoření určité sítě, která by zajistila informovanost a možnost pomoci. Vedle presbyterů by měli převzít “patronát” nad některými členy sboru i další zájemci. Schůzka křesťanské služby se uskuteční až po prázdninách.
 • Konfirmace se koná v neděli 27.6. Konfirmováno bude 6 konfirmandů – Pepina a Valentin Smetanovi, Petr Procházka, Martin Blažek, Lukáš Přichystal a Marek Kovář. Staršovstvo rozhodlo o daru konfirmandům.
 • Firma OK Pyrus by měla koncem června realizovat stavbu srubu. Předtím je třeba v zahradě brigádnicky připravit ke stavbě dostatečný přístup.
 • Jeronymova jednota schválila naši žádost o půjčku 100.000 Kč. V pondělí 14.6. navštíví náš sbor předseda představenstva JJ br. Jiří Tomášek a osobně se přesvědčí o nutnosti rekonstrukce modlitebny.
 • Rekonstrukce modlitebny začne po konfirmaci, tj. po 27.6. Bude nutno brigádnicky otloukat omítky. Stavební a instalatérské práce provede firma Žitný, výtvarného řešení se ujmou Milivoj Husák a Jan Šimek. Po dobu rekonstrukce se bohoslužby o prázdninách budou konat v klubovně.
 • Stav financí k 31.5.: 114.267 Kč. Na Fond manželů Bohatcových se dosud vybralo 210.830 Kč.

Zprávy ze schůze staršovstva 9. 9. 2004

 • Svátek díkčinění budeme slavit v neděli 3. října.
 • Po prázdninách začínají sborová setkání v týdnu – dochází ke dvěma změnám, konfirmační cvičení bude v pondělí v 17 h a mládež se bude scházet ve středu v 19 hod.
 • Ve čtvrtek 30. září se uskuteční debatní klub na téma “Přesun nádraží – ano, či ne?” Začátek v 19,15 hod.
 • Staršovstvo souhlasí, aby náš sbor konal 1x měsíčně bohoslužby v Domě pokojného stáří, který provozuje ČCH v Maloměřicích, Borky 7. Bohoslužby se budou konat vždy 3. neděli v měsíci, začátek v 10,30 hod.
 • Stavba klubovny je dokončena. Zbývají práce uvnitř – podlaha a obložení, zprovoznění elektroinstalace a topných těles, vymalování. Je možno zde konat provizorně bohoslužby. V modlitebně postupují práce pomalu, ale je přislíbena dotace z Jihomoravského kraje 135 tisíc.
 • Staršovstvo zvolilo jako zástupce sboru do seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty br. Vladimíra Zikmunda, jako náhradníka br. Ivana Cimra.

Zprávy ze schůze staršovstva 11. 11. 2004

 • Presbyteři přivítali mezi sebou výtvarníka Milivoje Husáka a seznámili se s jeho návrhem výtvarného řešení modlitebny. Tento návrh byl – s jednou úpravou – vděčně přijat.
 • V týdnu 15. – 21. 11. budou Husovičtí vřešťani pobývat na Rýchorské boudě v Krkonošském středisku ekologické výchovy.
 • V sobotu 27. 11. se uskuteční bigbítové bohoslužby na Musilce. Začátek v 17 hodin, hrát budou skupiny Vnitřní tlaky, Čvachtavý lachtan a Kryštofovy staré věci. Zpívat a kázat bude br. farář Svatopluk Karásek.
 • Staršovstvo podalo dvě žádosti o dotaci Jihomoravského kraje na činnost dětí a mládeže v roce 2005: jednu na nástrojové vybavení dětské kapely a druhou na projekt Zahrada pro děti – děti pro zahradu.
 • Synodní rada bude požádána o udělení studijního volna pro br. faráře Hájka v termínu červen – srpen 2005.
 • Po instalování osvětlovacích těles bude stavba klubovny hotova. Je třeba provést kolaudaci a sjednat pojištění.
 • O zbroušení prkenné podlahy a zhotovení dřevěných schodů v modlitebně byl požádán br. Jiří Sedlák.
 • Středisku Diakonie Betlém v Kloboukách věnujeme 2.000 Kč.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.