Občanské sdružení Prothymia

 Publikováno: 17. 05. 2005, kategorie: Sdružení Prothymia


Občanské sdružení Prothymia vzniklo v březnu 2004 za účelem všestranné podpory činností sboru, zaměřených zejména na děti i celé rodiny a širší společenství. Zvláštní důraz klademe na naši otevřenost.

Sborové aktivity ve svých tradičních formách i ve způsobech nově objevovaných a tvořených vlastně představují – v současnosti tak důležité – rozvíjení komunitního života. Umožňují například propojit organizovanou práci s dětmi se setkáváním celých rodin a dalších osob přicházejících do sboru. Dětem i rodičům je tak dána příležitost pro společné prožívání, je podporována soudržnost rodin a mezigenerační dialog. Pro velkoměstské děti se tím kromě smysluplného využití volného času nabízí možnost vyrůstat ve vztahově bohatém a pestrém společenství a zároveň se účastnit atraktivních programů, aniž by při tom musely být odděleny od svých rodin.

Dalším důvodem, který nás vedl k založení OS Prothymia, byl fakt, že občanské sdružení má ve srovnání s církví díky svému právnímu statutu více možností účastnit se výběrových řízení o granty či žádat o dotace nebo může mít v takových řízeních větší naději na úspěch.

Činnost v roce 2004:

1. 3. 2004 – provedena registrace Ministerstvem vnitra

září 2004 – proběhlo na Vysočině

víkendové setkání vedoucích táborů Krátká (setkání) na Krátké, na němž se sešlo 25 mladých lidí, vedoucích ze čtyř různých evangelických dětských táborů, mezi nimi také z tábora Husovických vřešťanů. Jednalo se o workshop, jehož cílem bylo umožnit mladým zapáleným táborovým vedoucím vzájemné setkání a také výměnu nápadů a zkušeností. Podle reakcí zúčastněných to byla akce zdařilá a také potřebná.

V průběhu roku jsme předložili následující projekty:

  • 30. 5. 2004 projekt „Klubovna pro Husovické vřešťany“, podaný u Nadace Pro radost. Od této nadace jsme obdrželi nadační příspěvek 5000 Kč, kterým byla uhrazena část nákladů na dřevo na podlahu v klubovně.
  • 8. 6. 2004 projekt „Klubovna a zahrada pro Husovické vřešťany“, podaný do výběrového řízení o poskytnutí grantu z Nadace Eurotelu. Grant nebyl poskytnut.
  • 29. 10. 2004 žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekt „Provoz klubovny dětí a mládeže“. Dotace nebyla poskytnuta
  • 29. 10. 2004 žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekt „Zahrada pro děti – děti pro zahradu“. Obsahem tohoto projektu je organizace víkendového setkání dětí, mládežníků a rodičů v naší zahradě, s přespáním dětí v klubovně. K náplni víkendu viz “Toleranční víkend”. Žádaná dotace se týká zejména nákladů na materiál potřebný pro realizaci úprav zahrady. Na tuto žádost jsme od MMB obdrželi 16 000 Kč

Činnost v roce 2005

  • V současné době připravujeme akci Toleranční víkend
  • na září 2005 chystáme 2. ročník workshopu Krátká (setkání) na Krátké.

Bližší informace podají Sedlákovi nebo Konvalinkovi,
možno též telefonicky: 549 255 142, 605 988 242
nebo el. poštou: petrkonvalinka@volny.cz

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.