ZÁSTUP STÁLE PŘICHÁZÍ – Dětská vánoční slavnost

 Publikováno: 4. 01. 2008, kategorie: Vánoční hry


„Prorokují hosté, zpívej,Sáro, narodí-í se Ti syn,Abraham se diví, zpívej,co mu Pán Bůh na své cestě připravil…“

Na dětskou vánoční slavnost se kromě rodičů, dětí a divadelních fanoušků vypravili i Lydie a Standa Štěpánkovi (text) a Ivan Cimr (foto). Kompilaci obou zdrojů pak zajistila redakce.

Vypravěčka Klárka uvádí obecenstvo do příběhu Starého zákona, praotec Abrahám, Izák a Jákob a posléze Mojžíš se postupně „mihnou“ na scéně v podání našich sborových dětí.

Každý z nich odehraje svůj starozákoní part, který i když je notoricky znám opět překvapí a pobaví invencí dramaturga.

Bratři Ezau a Jákob uzavírají svůj obchod – těžko se vám smlouvá když jste hladoví (poučení i pro dnešek), pro Josefa chtěli bratři jen to nejlepší – osvěžení ve studni, ale neklidný herec Adámek se jen tak nenechal.S Josefem do studně! Sbor: Zbav se ho!
Konečně je na dně! Sbor: Zbav se ho!
Do egyptské země, zpívej,
S karavanou otrokářů putuje.Mojžíš počítal s globálním oteplováním ale ouha napršely mu žáby a jiné stvůry. Procházející zástup malých herců zpívá dál (nejdůležitější sloka).

Aron a Jozue a kdo dál?
Debora, Gedeon, Miriam…
Zástup se po cestě rozrůstal.
A kdo přišel nakonec? – no Ježíš sám!

A jdeme do finále na jevišti se objevuje svatá rodina – Betlém.Marie má dítě, zpívej,
Marie má dítě zpívej dál,
Marie má dítě zpívej,
hle zastup stále přichází a zas jde dál

Hra byla realizována za pochodu a neustálých improvizací a alternací mnohých herců.

Velký dík patří Rutce a Petrovi Konvalinkovým, Hance Sedlákové, hudebnímu doprovodu a dalším.

Drobná škoda, že se nepodařilo zapojit dorůstající mládež, což je velká výzva pro příště.

A pro fotonadšence doporučujeme i Ivanovu vánoční fotogalerii!

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.