Slavnost v Husovicích

 Publikováno: 12. 11. 2005, kategorie: Zbývající


Husovický sbor si připomíná letos tři výročí – 60 let samostatného sboru, 70 let činnosti ve sborovém domě na Netušilově ulici a 80 let od založení kazatelské stanice. (Detaily z historie sboru se dozvíte zde!!!) V neděli 6. listopadu měly proto bohoslužby poněkud slavnostnější ráz než obvykle, naším hostem byl synodní senior Joel Ruml.

Své dojmy z oslav shrnul v článku Štěpán Hájek (fotografie Vláďa Zikmund).

Již několik týdnů před touto nedělí vyšlo zvláštní číslo Husovických listů, které „vnadilo“ členy a přátele sboru k účasti – vedle rozhovoru s br. synodním seniorem informacemi o minulosti sboru, starými fotografiemi a vzpomínkami osmaosmdesátileté pamětnice Františky Rábové.

Ve zcela zaplněné modlitebně kázal Joel Ruml na text z epištoly Koloským 1,9-14.

Hodně se zpívalo, k písním z Evangelického zpěvníku, Dodatku i Svítá přidal pěvecký kroužek také duchovní písničku ze sbírky Františka Sušila.

Kurátor sboru Vladimír Zikmund vzbudil všeobecné veselí originálním přivítáním kurátora židenického, když pravil: „Vítám mezi námi Miroslava Maňáka, kurátora sousedního sboru, jehož byly Husovice kdysi kazatelskou stanicí… doufám, že už jste se z toho vzpamatovali…“

Součástí slavnosti bylo i poděkování všem, kteří se podíleli na nové podobě modlitebny, od staršovstva přes stavební firmu a řemeslníky až po dobrovolníky z řad členů sboru. Výtvarníku Milivoji Husákovi, který řešení modlitebny navrhoval a zčásti i sám provedl, byl předán věcný dar.

Po bohoslužbách a čtvrthodinové přestávce přednesl br. synodní senior přednášku na téma „Jedinec ve společenství“, v níž se věnoval zejména problematice vzájemných vztahů v našich sborech. Následná diskuse pak díky příchozím z jiných církví kroužila převážně kolem vztahů ekumenických.

Společný oběd ve srubu, jehož se zúčastnilo asi pětačtyřicet lidí, tedy více než třetina účastníků bohoslužeb, stvrdil vděčnou atmosféru celého dopoledne.

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.