Přímluvná modlitba – 1. neděle postní 2006

 Publikováno: 8. 03. 2006, kategorie: Zbývající


Náš nebeský Otče,

děkujeme Ti za dny života, které jsi nám vyměřil.
Za čas strávený v radosti, ale i ve starostech,
neboť jen Ty víš, co z toho, co prožíváme a čím jsme si prošli,
je pro nás dobré, je nám ku prospěchu.

(pokračování dále v článku…)

Děkujeme Ti, že se ve víře a v naději můžeme spoléhat na Tvou lásku a milost,
že při všem našem konání – ať už v práci, doma nebo ve škole – jsi s námi,
že nás neopouštíš.

Prosíme Tě o moudrost,
abychom nám vyměřený čas nepromarnili
a nevyměnili za honbu pro konzum různého druhu a výdobytky doby,
které se nám snaží namluvit, že bez nich nelze žít.

Prosíme Tě, Otče,
ochraňuj děti a mládež – i nás dospělé – před diktátem klamavé reklamy a před tím našeptávačem,
který nám slibuje snadnou cestu bez překážek,
nabízí moc a požitky a učí nás manipulovat s lidmi.

Prosíme Tě,
nechť nás vyučuje Tvůj duch pokoře, odpuštění a přátelství, které nepopírá svobodu.

Prosíme Tě,
ochraňuj děti a mládež před drogami a alkoholem.
Přimlouváme se a prosíme o sílu pro nemocné a o povzbuzení pro opuštěné.

Nauč nás, Otče – v tento postní čas,
znovu najít zalíbení v půstu a odříkání
a využít dobu půstu k očištění těla i duše od nánosů tuku i zlých myšlenek.

Připrav si nás takto pro dobu tajemství Velikonoc.

Modlíme se společně – Otče náš, jenž jsi …………..

Helena Patrová

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.